Asmundtorps Byalags årsmöte 2020
På grund de senaste veckornas escalering av Coronavirusets spridning, väljer vi att ställa in det fysiska årsmötet och genomför detta digitalt, via mejl och hemsida. Dina svar sparas som handling och underlag för årsmötet 2020. De som inte har delgivit sin epost kommer att få detta i pappersform i brevlåda.Bifogat finner ni dagordning, stadgar, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan samt nominerad styrelse.
Även inkommen motion finner ni bifogat. Kommentarer och synpunkter på detta formulär skickar du till byalaget@asmundtorpsbyalag.se, alternativt som brev till Hans Schönbeck Jaktstigen 11 261 75 Asmundtorp.
Dina svar vill vi ha senast Fredag 20 mars 2020 klockan 18:00
Val av digital mötesordförande och sekreterare för mötet: Michael Nöbbelin och Hans Schönbeck. Kan du godkänna dessa 2 som mötets representanter? *
Kan du godkänna dagordningen, bifogad i mejlet? *
Kan vi välja Louise Kjaer och Helena Svärdh till justerare av detta digitala möte? *
Kallelse har gått ut via utskick i samtliga brevlådor, epost till medlemmar som delgivit sådan, genom hemsida och facebook, affischer i ICA Nära och anslagstavla vid torget - Har kallelsen till mötet blivit stadgeenligt utlyst? (senast 10 dagar före mötets datum) *
Fastställande av föreningens ekonomi, Se bifogat dokument. Kan du godkänna föreningens ekonomi? *
Kan du ge ansvarsfrihet för styrelsen 2019 *
Kan vi fastställa styrelsens ledamöter till 4-10 i antal *
Val av föreningens ordförande för 2020 - Valberedningens förslag är Ingela Önnestrand. Kan du godkänna detta? *
Kan du godkänna styrelsens sammansättning för 2020 enligt nedan? Ordförande; Ingela Önnestrand, vice ordf.; Ingela Brodin, sekreterare; Cecilia Jonasson, kassör; Hans Schönbeck, ledamöter; Cecilia Herrstedt, Louise Kjaer, Michael Nöbbelin *
Kan vi besluta om omgående justering av ovan styrelse? *
Vänligen fyll i din epost adress så vi vet vem som svarat *
Your answer
Annat du vill delge oss i styrelsen
Your answer
STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN
Vi kommer att lotta ut lite vinster till de som deltar i detta digitala möte
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy