Průzkum "Český stát jako zákazník"

Cílem průzkumu je zjistit, zda a jak podnikatelé využívají možností, které jim stát nabízí coby odběratel jejich služeb a produktů, zda jsou o těchto možnostech dostatečně informováni a jaké překážky v této oblasti vnímají jako nejzásadnější.

    This is a required question