АНКЕТА
Уважаеми дами и господа,
Настоящата анкета има за задача да изследва мнението на жителите и заинтересованите страни от община Банско в процеса на подготовка на Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г. Тя се разработва в рамките на проект „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”, финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Възложител е Националното сдружение на общините в Република България, бенефициент по проекта. Фокусът на стратегията е идентифицирането на мерки за ефективно оползотворяване на конкурентните предимства и ключовите ресурси на община Банско.
Вие сте представител на?
Clear selection
Как бихте оценили социално-икономическа състояние на територията на общината, в която живеете в момента (ниво на икономическо развитие, заетост, доходи на населението, качество на живот и т.н.)?
Удовлетворени ли сте от стандарта на живот, който имате (напр. жилищни условия, доходи, потребление и др.)?
Кои, според Вас, са основните силни страни на общината, даващи благоприятна основа за нейното социално-икономическо развитие?
Кои, според Вас, са основните пречки за социално-икономическото развитие на общината?
Смятате ли, че настоящите приоритети за развитието на общината вярно отразяват нейния потенциал?
Кои, според Вас, трябва да бъдат приоритетните сектори за местно икономическо развити?
Кои възможности, според Вас, биха могли да допринесат най-много за ускоряване на социално-икономическото развитие на общината?
Кои, според Вас, са основните заплахи за успешното социално-икономическо развитие на общината в момента?
Каква, според Вас, ще бъде социално-икономическа ситуация на територията на общината след 5 години?
Кои, според Вас, са основните неизползвани ресурси на общината, които изискват подпомагане за подобряване на социално-икономическото й развитие?
Моля, посочете конкретни мерки/проекти/дейности, които според Вас общината трябва да реализира, за да се подпомогне местното социално-икономическо развитие:
Моля, изберете до 3 от изброените дейности, които според Вас имат най-значителен потенциал за принос за увеличаване на туристическия сезон в Банско:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy