Lanbide mailako interesen galdeketa
Email address *
Izen Abizenak *
Ikastaldea *
Guraso edo legezko tutorearen e-maila, lortutako emaitzak bertara bidaltzeko: *
Jarraian, zenbait lanbide jarduera edo ikasketarako jarduera aurkezten dizkizugu. Irakur itzazu arreta handiz. Galdeketaren galdera bakoitzari erantzun zure adostasun mailaren arabera: 1 (Ezer ez), 2(gutxi), 3 (Erdizka), 4 (Dexente), 5 (Asko). *
1
2
3
4
5
Zirkuitu elektriko baten muntaia egitea
Laborategi batean, erreakzio kimikoak egitea
Ospitale batean lan egitea
Familia behartsuek dituzten arazoak konpontzen laguntzea
Idazlea izatea
Musikako eskolak ematea
Etxebizitza baten planoa egitea
Laginak aztertzea, duten garbitasun maila neurtzeko
Gaixoen erreabilitaziorako programetan parte hartzea
Bizi naizeneko auzoko edo hiriko gizarte mailako arazoez arduratzea
Historiaurreko herrietan zituzten bizimoduak aztertzea
Antzerki lanak antzeztea
Telebista bat konpontzea
Ikerketa zientifikorako talde batean parte hartzea
Sorospenerako eta lehen laguntzarako ikastaro bat egitea
Minusbaliotasun fisikoak edo psikologikoak dituzten pertsonei laguntzea eta hezitzea
Antzinako izakiak berregiteko fosilak aztertzea
Zeramikazko objektuak modelatzea
Zurezko altzairu bat egitea
Lurraren laginak hartzea eta konposaketa aztertzea
Osasun zereginetan laguntzea
Aldizkari edo egunkarietarako artikuluak idaztea
Zure hizkuntza ikasteko eskolak atzerritarrei ematea
Orkestra batean musika tresna bat jotzea
Autobide baten ibilbidea diseinatzea
Labore egokia aukeratzeko lurzoruaren ezaugarriak aztertzea
Minaren tratamendurako unitate batean lan egitea
Produktu bat hobeto saltzeko, jendeak dituen gustuak aztertzea
Liburu bat beste hizkuntza batera itzultzea
Antzinako koadroak eta artelanak zaharberritzea
Bizikleta apurtzen denean konpontzea
Laborategian, praktikan oinarrizko printzipioak edo formulak planteatzea
Farmazia batean lan egitea
Kontsumitzaileari laguntzeko zerbitzu batean lan egitea
Hizkuntza desberdinen ezaugarriak eta elkarren arteko erlazioak aztertzea
Egunkari baten inprimaketan lan egitea
Pelikula batean soinuaren nahasketak egitea
Fosilen eta mineralen bilduma egitea
Organoak transplantatzen dituen ekipo batekoa izatea
Epaiketa batean pertsona bat defendatzea
Literatur aldizkari batean laguntzea
Estetika pertsonalean, modan eta ileapainketan lan egitea
Ikuskizun baten argiztapen sistemaren muntaia egitea
Landareak haztea, duten bilakaera eta hazkundean eragiten duten faktoreak aztertuz
Gaixotasun desberdinetarako egokiak diren dietak lantzea
Jendeak gai jakin batzuen aurrean dituen iritziei buruzko azterlanak egitea
Hitzaldi batean interprete lana betetzea
Koadro bat margotzea
Ibilgailuentzako motorren muntaia egitea eta horiek probatzea
Institutuko laborategira joatea
Hortzetarako protesiak, moldeak edo piezak egitea
Bidai agentzia batean lan egitea
Liburutegi batean lan egitea
Jazteko moda diseinatzea
Ordenadorearen bidez makina bat diseinatzea
Klimak tokiko floran eta faunan duen eragina aztertzea
Gaixoei ekografiak edo erradiografiak egitea
Publizitatean lan egitea
Pelikula, liburu, artelan baten ezaugarriei buruz hitz egitea
Marrazketako eta pinturako eskolak ematea
Entxufe elektriko bat konpontzea
Laborategiko praktika baten bidez, fenomeno fisiko baten formula lortzea
Pertsonen hortzetako arazoak aztertzea eta konpontzea
Enpresa baten pertsonala aukeratzeko prozesuan parte hartzea
Artxibategi batean dokumentuak antolatzea eta artxibatzea
Gelak, etxeak eta barnealdeak dekoratzea
Ordenadore programa bat diseinatzea
Zenbait fenomeno orogeniko ulertzea (lurrikarak, itsasikarak, bulkanismoa...)
Etxeko animalien gaixotasunak sendatzea
Enpresa bateko enplegatuen nominak egitea
Ipuinak, olerkiak, nobelak idaztea
Abesti baten musika konposatzea
Beirazko objektuak egitea
Elikagaien konposaketa kimikoa aztertzea
Gaixoen erreabilitaziorako, erlaxazioa, adimen kontzentrazioa eta yoga egitea
Herri desberdinen ohiturak aztertzea
Hizkuntza bat irakastea
Artista bat makilatzea
Larruzko objektuak egiteko patroiak diseinatzea
Energia ekoizteko modu berriak aztertzea
Nekazari bati, laborea egiteko aldeko baldintzei buruzko informazioa ematea
Arkeologia indusketetan parte hartzea
Gertaera historikoen arrazoiak eta ondorioak aztertzea
Eskultura bat egitea
Lenteak diseinatzea eta egitea: betaurrekoak, prismatikoak, lupak...
Arrain haztegi batean lan egitea
Akuario bat zaintzea
Banku edo bulego batean lan egitea
Hitzaldietara joatea
Pintura edo eskulturako museoak bisitatzea
Eraikin bat nola eraikitzen den jakitea
Itsas korronteek tokiko arrantzaren aberastasunean duten eragina aztertzea
Atleta edo kirolari baten tonu fisikoa eta errendimendua aztertzea
Enpresa baten kontabilitateaz arduratzea gustatuko litzaidake
Egunkaria, liburuak, eta abar irakurtzea
Grabaketak eta bideo muntaiak egitea
Ibilgailu aeronautikoak egitea: hegoak, motorrak, hegazkinen txasisa
Ingurugiroko hondakinen kontrolerako programa batean parte hartzea
Mota guztietako gaixoak zaintzea (sendatzea, garbitzea, jaten ematea, ...)
Sukaldeko errezetak eta sukaldean ibiltzen ikastea
Latina edo grekera bezalako hizkuntza klasikoak
Pertsonen erretratuak marraztea
Jazteko erroparen jantzigintzan parte hartzea
Odol lagin bat aztertzea
Elikagi jakin batzuk pertsonen osasunarengan duten eragina aztertzea
Enpresa batek kanpoko eragileekin dituen harremanez arduratzea
Herrialde desberdinetako kultura eta ohiturak aztertzea
Pelikula baten muntaia egitea
Fabrika baten makineriaren mantenimendua egitea
Pertsona baten odol taldea zehaztea
Itsas haztegien garapenean lan egitea
Biztanleriak geografia esparru jakin batean duen banaketa aztertzea
Antzerki lan baten gidoia egitea
Musikako eskoletara joatea
Hiriko zona bat urbanizatzeko, plano eta neurri topografikoak egitea
Petrolio errefinategi batean lan egitea
Gaixotasun baten diagnostikoa egitea
Herrialde batean, egunkari baten berriemailea izatea
Hizkuntza baten gramatika aztertzea
Musika klasikoko kontzertuetara joatea