Seminarium Eksperckie „Dobre prawo dla organizacji społecznych", 8 października 2019 roku, Warszawa
Zapraszamy do udziału w Seminarium Eksperckim pt. „Dobre prawo dla organizacji pozarządowych”, organizowanym 8 października 2019 r. w Warszawie przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka.

Celem seminarium jest dyskusja z reprezentantami i reprezentantkami rządu, przedstawicielami i przedstawicielkami organizacji pozarządowych oraz politykami i polityczkami kandydującymi z komitetów krajowych do parlamentu w najbliższych wyborach, dotycząca dotychczasowych wniosków z prowadzonego przez obie organizacje 2-letniego monitoringu stosowania prawa regulującego udział organizacji w kształtowaniu aktów prawnych i polityk publicznych, jak i współpracy z rządem.

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach projektu prowadzony jest 2-letni monitoring oceniający rzeczywisty stan stosowania prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi oraz rekomendujący działania na rzecz jej poprawy w obszarach:
- udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu polityk publicznych,
- uwzględnienia ich głosu w stanowieniu prawa,
- przekazywania środków finansowych na ich działalność w interesie publicznym oraz
- dostępności informacji publicznej w pozostałych obszarach.

Wśród zaproszonych gości i moderatorów są m.in.: Prof. Piotr Gliński (Prawo i Sprawiedliwość), Wojciech Kaczmarczyk (Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego), Andżelika Wardęga (Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Małgorzata Kidawa – Błońska (Platforma Obywatelska), Agnieszka Ścigaj (Kukiz’15), Łukasz Gorczyński (Stowarzyszenie Dialog Społeczny), Paweł Kasprzyk (Obywatele RP), Paulina Matysiak (Razem), Przemysław Żak (Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka), Tomasz Schimanek (Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce), Ewa Chromniak (Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, Sieć SPLOT).

Zapraszamy serdecznie do udziału w seminarium!


DATA I MIEJSCE

8 października 2019 rok (wtorek), godz. 9:00-16:00

Marzyciele i Rzemieślnicy. Dom Innowacji Społecznych, ul. Bracka 25 (III piętro), Warszawa


PROGRAM SEMINARIUM: https://bit.ly/2oBcl3y


ORGANIZATORZY

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Fundacja Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka

Organizatorzy nie zapewniają noclegów.

---

WIĘCEJ O PROJEKCIE: https://ofop.eu/lex-pro-bono-communi-monitoring-prawa-regulujacego-wspolprace-rzadu-z-organizacjami-pozarzadowymi-na

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Lex pro bono communi - monitoring prawa regulującego współpracę rządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz dobra wspólnego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ogólnopolska Federacjia Organizacji Pozarządowych. Report Abuse - Terms of Service