Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ 2017/2018
Τοποθέτηση ΝΕΩΝ Αποφοίτων στην Αγορά Εργασίας- ERASMUS+ 2017/2018. Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 8 Αυγουστου 2017.H παρούσα αίτηση δεν κατοχυρώνει και συμμετοχή, αφορά μόνο το ενδιαφέρον για συμμετοχή.
Όνομα *
Επίθετο *
Αριθμός Πολιτικής Ταυτότητας *
Υπηκοότητα *
Ηλεκτρονική Διεύθυνση( Παρακαλώ να αναφέρεστε σε e-mail που χρησιμοποιείτε και όχι το πανεπιστημιακό) *
Αρ. Κινητού Τηλεφώνου *
Αρ. σταθερού τηλεφώνου *
Ημερομηνία Γέννησης *
MM
/
DD
/
YYYY
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας *
Είμαι απόφοιτος/η από το χ πρόγραμμα σπουδών *
Σε ποιο τμήμα έχετε φοιτήσει ; *
Αποδέχομαι οτι σε περίπτωση έγκρισης της τοποθέτησης μου στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να επισυνάψω αποδεικτικό αγοράς και πληρωμής εισιτηρίου, πριν την έναρξη της τοποθέτησης μου *
Αποδέχομαι οτι σε περίπτωση έγκρισης της τοποθέτησης μου στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να επισυνάψω αποδεικτικό αφαλιστικής κάλυψης πριν την έναρξη της τοποθέτησης μου *
Περίοδος αποφοίτησης ( Με τον όρο αποφοίτηση αναφερόμαστε στην ολοκλήρωση όλων των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων σας έναντι του προγράμματος σπουδών που ακολουθείτε, η οποία συνοδεύεται από την Βεβαίωση ολοκλήρωσης Σπουδών με απόφαση της Συγκλήτου ) *
Αποδέχομαι ότι πριν την έναρξη της τοποθέτησης μου θα επισυνάψω το έντυπο Βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών μου. *
Προηγούμενη Συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus; (παρακαλώ αναφέρετε την περίοδο συμμετοχής διευκρινίζοντας αν είναι κινητικότητα για σπουδές ή τοποθέτηση καθώς και το σύνολο μηνών) *
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. Με την παρούσα δήλωση, παρέχω τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου, όπως τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν και δηλώνονται από εμένα τον ίδιο/την ιδία, να τηρούνται σε αρχείο και να τυγχάνουν αντικείμενο νόμιμης επεξεργασίας κατά την έννοια του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001 όπως ισχύει, από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας που είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 2. Έχω ενημερωθεί ότι τα σχετικά αρχεία θα τηρούνται από την Υπηρεσία Eρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Αποδέκτες των δεδομένων θα είναι το αρμόδιο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας. 3. Η διαχείριση και επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων θα γίνεται με ασφάλεια και εχεμύθεια και θα υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμος, Ν. 138(Ι)/2001. Έχω πληροφορηθεί ότι έχω τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των άρθρων 11, 12 και 13 του Ν. 138(Ι)/2001, για τα οποία μπορώ να απευθυνθώ στον υπεύθυνο επεξεργασίας (Υπηρεσία Ερευνας και Διεθνούς Συνεργασίας). 4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας/αντίρρησης μου, σχετικά με την περαιτέρω διατήρηση ή/και σχετικά με την διεξαγωγή της επικοινωνίας με ορισμένο μέσο, έχω το δικαίωμα να τη γνωστοποιήσω γραπτώς στην Υπηρεσία Ερευνας και Διεθνούς Συνεργασίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service