ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยกระดับธุรกิจเริ่มต้น (Boost up New Entrepreneurs) ปี 2562
เงื่อนไขการสมัคร
1. ผู้ประกอบการที่ผ่านการพัฒนาในโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ในช่วงปี 2559-2561
2. ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการทั่วไป ที่อยู่ในระยะเริ่มต้นธุรกิจไม่เกิน 3 ปี
3. ผู้ประกอบการที่เข้าสู่ระบบภาษีแล้วไม่เกิน 3 ปี


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

• เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ได้แก่ บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ
• จดทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนจนถึงวันที่เข้าร่วมโครงการ


กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เปิดโลกเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่"
ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น.
ชื่อนิติบุคคล *
Your answer
เลขทะเบียนนิติบุคคล *
Your answer
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล *
MM
/
DD
/
YYYY
ที่ตั้งสถานประกอบการ (จังหวัด) *
Your answer
ประเภทธุรกิจ (โปรดระบุ สินค้า/บริการ)
Your answer
รหัสบัตรประชาชน *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
Line ID
Your answer
ข้อมูลความต้องการพัฒนา (โปรดระบุ) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy