Formulari inscripció 2018 - 2019
D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari formaran part d'un arxiu propietat del Club Bàsquet Granollers. Aquestes dades no seran cedides a tercers sense el vostre consentiment exprés, llevat de les dades necessàries per poder tramitar la llicència federativa.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les dades d'aquest fitxer, dirigint-vos a les oficines del club, carrer Girona, 222 de Granollers.

Email address *
Categoria masculina / femenina *
Required
Categoria competició temporada 2018-2019 *
Atès que hores d'ara no disposem de tota la informació per a la deteminació dels equips de la temporada 2018-2019, us demanem que ens indiqueu la categoria del vostre fill/a per a la propera temporada. Finalitzat el període d'inscripció us informarem de l'equip assignat.
Required
Nom jugador/a *
Your answer
Cognoms jugador/a *
Your answer
La temporada 2017-2018 jugava al C.B. Granollers ? *
Required
DNI/NIF/NIE *
Your answer
Número targeta sanitària *
Your answer
Passaport (només nacionalitat estrangera)
Your answer
Nacionalitat *
Data de naixement (dd/mm/aaaa) *
Your answer
Lloc de naixement *
Your answer
Domicili *
Your answer
Municipi *
Your answer
Codi postal *
Your answer
Nom de l'escola o l'institut on cursa els estudis
Your answer
Telèfon mòbil jugador (majors de 12 anys)
Your answer
Pateix el seu fill algun tipus de malaltia, al·lèrgia que tingui o pugui tenir alguna repercussió en la pràctica esportiva. (En el cas que la resposta sigui afirmativa heu de passar per les oficines del Club per ampliar la informació) *
Nom i cognoms de la mare/progenitor/a *
Your answer
DNI/NIE/NIF de la mare/progenitor/a *
Your answer
Telèfon mòbil de la mare/progenitor/a *
Your answer
Correu electrònic de la mare/progenitor/a *
Your answer
Introduiu de nou el correu electrònic de la mare/progenitor/a *
Your answer
Nom i cognoms del pare/progenitor/a *
Your answer
DNI/NIE/NIF del pare/progenitor/a *
Your answer
Telèfon mòbil de la pare/progenitor/a *
Your answer
Correu electrònic de la pare/progenitor/a *
Your answer
Introduiu de nou el correu electrònic de la pare/progenitor/a *
Your answer
Loteria / Sorteig *
Required
Número del compte (codi IBAN) per a la domiciliació dels rebuts *
Format a introduir pel número de compte: ESXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Your answer
Com a pares autoritzem al nostre fill a participar en les activitats organitzades pel Club Bàsquet Granollers durant la temporada 2018-2019. També fem extensiva aquesta autorització a les decisions medicoquirúrgiques que fos necessari adoptar en cas d'extrema urgència sota la direcció facultativa pertinent. *
Amb l'objectiu de promocionar el basquetbol i la millora i qualitat de l'esport, el C.B. Granollers està autoritzada a poder utilitzar i difondre a través de la seva pàgina web, xarxes socials o per qualsevol mitjà, suport o format dades esportives del federat, vídeos i fotografies on aparegui, sense que aquestes activitats impliquin un benefici econòmic a favor de del jugador/a. La cessió inclourà tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació pública de les imatges captades durant els esdeveniments, partits i activitats organitzades o vinculades al C.B. Granollers. Igualment el C.B. Granollers podrà convenir la retransmissió dels partits de competició oficial o amistosa a través de les televisions i mitjans de comunicació que consideri oportuns. Amb la signatura del jugador/a o del seu representant legal es reconeix que, si l'interessat exercita el seu dret d'oposició de les seves dades, el C.B. Granollers no pot garantir l'eliminació total i immediata de les publicacions de dades, ja siguin digitals o documentals, ni controlar el número de descàrregues realitzades per tercers. *
Autoritzo al Club Bàsquet Granollers a carregar en el compte bancari indicat els rebuts de les quotes de jugador/a i la quota de soci de la temporada 2018-2019. També a adquirir i usar d'acord amb les normes del Club l'equipament per a la temporada 2018-2019. *
Els pares acceptem respectar el codi etic del Club Bàsquet Granollers. *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms