Inteligentné mechatronické systémy - záverečná anketa 2018/2019
Ďakujeme, že si si vybral(-a) náš predmet :) . Dúfame, že sa ti páčil. Na záver by sme ťa poprosili o vyplnenie anonymnej ankety, ktorá môže zlepšiť predmet v budúcnosti. Takáto forma ankety sa už osvedčila na viacerých predmetoch.
Všeobecné otázky o predmete
Aký ročník študuješ? *
Akú formu štúdia študuješ? *
Aký študijný program a doménu študuješ? *
Si spokojný(-á) so svojím rozhodnutím vybrať si práve tento výberový predmet? *
Koľko prednášok si na predmete navštívil(a)? *
Vyznač dôvody, prečo si sa častejšie nezúčastňoval(a) prednášok. Odpovedí môže byť viacero. *
Required
Absolvoval(a) (alebo práve absolvuješ) si výberový predmet Multimédiá a telematika pre mobilné platformy? *
Obsah predmetu
Ktoré oblasti predmetu ťa najviac bavili/zaujali? (vyber maximálne 2-3) *
Required
Dostal(a) si od predmetu približne to, čo si čakal(a)?
Your answer
Skúšal(a) si pracovať aj s inými nástrojmi na vývoj mobilných/multiplatformových aplikácií, ako je Xamarin? Ak áno, napíš nám svoje skúsenosti, pomôže nám to pri zlepšovaní predmetu:
Your answer
Skúšal(a) si pracovať aj s nejakými prostriedkami na IoT mimo predmetu (HW, protokoly...)? Ak áno, napíš nám svoje skúsenosti, pomôže nám to pri zlepšovaní predmetu:
Your answer
Zadania
Na cvičeniach ste mali vypracovať 3 zadania * (konzolová aplikácia, aplikácia s GUI / neurónové siete a Azure Machine Learning). Toto číslo bolo: *
Zadanie 1 (konzolová aplikácia) bolo obsahovo: *
Zadanie 1 (konzolová aplikácia) bolo časovo: *
Zadanie 2 (aplikácia s GUI / neurónové siete) bolo obsahovo: *
Zadanie 2 (aplikácia s GUI / neurónové siete) bolo časovo: *
Zadanie 3 (Azure Machine Learning) bolo obsahovo: *
Zadanie 3 (Azure Machine Learning) bolo časovo: *
Vypracovanie projektu ako súčasť skúšky:
Koľko pracovných dní ti približne trvalo urobiť skúškové zadanie? Počítajme, že pracovný deň je 8 hodín sústredenej práce.
Your answer
Máš nejaké ďalšie postrehy k zadaniam?
Your answer
Tímové skúškové projekty
Sekcia pre tých, ktorí robili tímové projekty
Svoje rozhodnutie vybrať si tímový skúškový projekt:
Úprimne - myslíš, že v rámci tímového skúškového projektu ste stihli toho viac, ako keby si pracoval(a) samostatne?
Chceš niečo dodať k tímovým projektom?
Your answer
Zhrnutie
Skús vymenovať, čo ti v predmete chýbalo a čo sa ti zdalo nadbytočné (technológie, témy, ...): *
Your answer
Je niečo, čo si od predmetu očakával(a), ale si to nedostal(a)?
Your answer
Uveď, s čím si na predmete nebol(a) spokojný(á) a čo by si navrhoval(a) zmeniť, resp. zlepšiť. *
Your answer
Čo sa ti na predmete páčilo? S čím si bol(a) na predmete spokojný(á)? *
Your answer
Čo si myslíš o využívaní Facebooku na predmete?
Your answer
Odporučil(a) by si tento predmet mladším spolužiakom? *
Považoval(a) by si za vhodné rozhodnutie, keby si ďalšie ročníky NEmohli zapisovať voliteľné predmety (ako je tento a iné)? *
Čo si myslíš o využiteľnosti poznatkov z tohto predmetu? *
Záver
Predstav si, že končíš Bc. štúdium Aplikovanej informatiky (API), ale nemôžeš sa prihlásiť na Ing. štúdium API, nakoľko prijímajú len istý počet ľudí podľa priemeru a ocitol(-a) si sa mimo tejto skupiny. Aký Ing. študijný program by si si pravdepodobne vybral(-a) ako alternatívu, teda druhú možnosť po API? *
Otázka je, samozrejme, relevantná len pre študentov API
Prečo by si sa takto rozhodol(-la)?
Your answer
Skús vymenovať 2-3 predmety, ktoré sa ti na FEI najviac páčili alebo ťa najviac obohatili po odbornej stránke: *
Your answer
Skús vymenovať 2-3 predmety, ktorých výučba by sa mala zlepšiť (odmyslime si základné matematicko-fyzikálne predmety, prípadne ekonomické predmety, ktoré nemajú niektorí študenti radi): *
Your answer
Chceš niečo dodať?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service