Ffurflen Archebu Llanw 2020 (Tocynnau Dydd)
Enw *
Your answer
Cyfeiriad *
Your answer
Cyfeiriad e-bost *
Your answer
A ydych yn fodlon i ni ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost i gysylltu â chi? *
Rhif Ffôn Tŷ
Your answer
Rhif Ffôn Symudol
Your answer
A fydd angen offer cyfieithu arnoch? *
Tocyn Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) (£30 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x1 Tocyn Teulu ar gyfer y dydd Mercher
Your answer
Pensiynwyr neu Fyfyrwyr (£8 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x1 Tocyn Myfyriwr am ddydd Mawrth, Mercher a Iau
Your answer
Plant (£5 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x3 Tocyn Plentyn am ddydd Mawrth a Mercher
Your answer
Oedolyn (£12 y dydd)
Nodwch y manylion e.e. x1 Tocyn Oedolyn am ddydd Iau
Your answer
CYFANSWM *
Nodwch cyfanswm y gost sy'n ddyledus e.e. x2 Oedolyn am un diwrnod = £24. x2 Oedolyn am dri diwrnod =£72 ayyb...
Your answer
Enw’r oedolyn sydd â chyfrifoldeb dros rai dan 18
Your answer
Enwau pawb arall (ac oedrannau’r rhai sydd dan 18 oed)
Your answer
Sut ydych chi wedi talu? *
Dyddiad anfon y taliad ar-lein
Your answer
Enw a roddwyd ar y taliad
Your answer
DIOLCH!
Unwaith y byddwn wedi derbyn y ffurflen hon ac wedi derbyn eich taliad byddwn yn anfon ebost i gadarnhau eich archeb.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.