ลงทะเบียนรับฟังการแนะนำโครงการ KMUTT Qualified Hands-on Engineer (Monotsukuri Engineer) รุ่นที่ 1
ทางโครงการได้ปิดการลงเบียนเข้าฟังการแนะนำโครงการ KMUTT Qualified Hands-on Engineer (Monotsukuri) เรียบร้อยแล้วค่ะ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัคร (Online Application) ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2560 ผ่านทาง https://goo.gl/tKnsXN

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกิจการต่างประเทศอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 6 มจธ. โทร 02 470 8428
อีเมล jaravee.kun@mail.kmutt.ac.th

This form was created using Google Forms. Create your own