Badania ankietowe - Strategia Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022

Szanowni Mieszkańcy
Przystąpiliśmy do prac związanych z opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 - 2022. Dokumentu mającego określić kierunek rozwoju gminy na najbliższe lata oraz priorytety samorządu w działaniach na rzecz zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Aby Strategia Rozwoju Gminy odzwierciedlała rzeczywistą sytuację w gminie oraz jej najważniejsze potrzeby zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Zebrane w ten sposób dane pozwolą nam uwzględnić Państwa sugestie.

Jan Labus
Burmistrz Ozimka

  CZĘŚĆ I

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question