Bent u een amateurspeurder?
Geachte lezer,

Voor mijn afstudeerscriptie van de opleiding Integrale Veiligheid aan de Hogeschool NHL Stenden in Leeuwarden doe ik onderzoek naar of u al dan niet bereid bent uw eigen opsporingsonderzoek te doen. Vrijwel iedereen heeft een smartphone waarmee kan worden gefotografeerd, gefilmd en geluidsopnamen kunnen worden gemaakt. U zou zelf bewijs kunnen verzamelen en dat de politie toezenden.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer tien minuten.

De enquête blijft drie weken online. Daarna verwerk ik de resultaten in de scriptie. De medewerking aan de enquête is in principe anoniem. Indien u mee wilt doen met de verloting, hebben we uw contactgegevens wel nodig. U maakt dan kans op een middagje op stap met de wijkagent in uw gemeente en krijgt u een inkijkje in het veelzijdige en gevarieerde werk. De winnaars worden begin augustus bekend gemaakt.

Bedankt dat u aan deze enquête wilt meedoen!

Elisabeth Post (post1438@student.nhl.nl)
Deeltijdstudent Integrale Veiligheid
Hogeschool NHL Stenden Leeuwarden

1. In welke gemeente woont u?
2. Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode?
Your answer
3. Wat is uw geslacht?
4. Wat is uw leeftijd?
Graag uw leeftijd in jaren invullen.
Your answer
5. We beginnen met een aantal uitspraken over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens/Niet mee oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden.
In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden.
In de buurt is het buiten goed verlicht.
In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen.
In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren.
6. Kunt u ook voor de volgende uitspraken over de buurt waarin u woont aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent?
Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens/Niet mee oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks.
De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.
Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen.
Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen.
Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt.
7. Vindt u dat de buurt waarin u woont in de afgelopen 12 maanden vooruit is gegaan, achteruit is gegaan of gelijk is gebleven?
8. Als u door middel van een rapportcijfer van 1 tot en met 10 zou mogen aangeven hoe prettig u het vindt om in uw buurt te wonen, welk cijfer zou u dan geven?
Waarbij het cijfer 1 staat voor heel onprettig en 10 voor heel prettig.
9. Er volgt nu een aantal vormen van overlast die in uw buurt zouden kunnen voorkomen. Kunt u telkens aangeven of dit in uw buurt voorkomt?
Ja
Nee
Rommel op straat
Vernieling straatmeubilair
Bekladde muren of gebouwen
Hondenpoep op straat, in perken
Te hard rijden
Parkeerproblemen
Agressief gedrag in het verkeer
Dronken mensen op straat
Drugsgebruik of drugshandel op straat
Hinder van horecagelegenheden
Overlast door buurtbewoners
Rondhangende jongeren
10. Voelt u zich wel eens onveilig in de buurt?
11. Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt.
12. Komt het wel eens voor dat u:
vaak
soms
zelden of nooit
's Avonds niet open doet omdat u het niet veilig vindt?
In uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden?
Zich onveilig voelt als u 's avonds bij u in de buurt op straat loopt?
Zich onveilig voelt als u 's avonds alleen thuis bent?
Bang bent dat u zelf slachtoffer wordt van criminaliteit?
13. Heeft u het idee dat er veel, weinig of geen criminaliteit plaatsvindt in uw buurt?
14. Denkt u dat de criminaliteit in uw buurt in de afgelopen 12 maanden is toegenomen, afgenomen of gelijk is gebleven?
15. Als u de veiligheid in uw buurt een rapportcijfer zou mogen geven van 1 tot en met 10, welk cijfer zou u dan geven?
Waarbij het cijfer 1 staat voor heel onveilig en 10 voor heel veilig.
16. Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens in uw woning ingebroken of een poging daartoe gedaan?
17. Is de laatste keer daadwerkelijk iets gestolen uit uw woning?
18. Is toen iets vernield in of aan uw woning?
19. Is het voorval gemeld bij de politie?
20. Is toen een proces-verbaal of een ander document ondertekend?
21. Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een fiets gestolen van uzelf of van iemand anders in uw huishouden?
22. Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, ergens anders in uw woonplaats, ergens anders in Nederland of in het buitenland?
23. Is het voorval gemeld bij de politie?
24. Is toen een proces-verbaal of een ander document ondertekend?
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of studenten NHL Hogeschool. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms