4. kolo STEEL Challenge - Rožňava

9.11.2019 - Strelnica Rožňava

  PROPOZÍCIE Steel Challenge

  USPORIADATEĽ: ŠSK Gemerská Poloma RIADITEĽ SÚŤAŽE: Tibor Hajči HLAVNÝ ROZHODCA: Tibor Hajči POMOCNÝ ROZHODCA: Robert Fafrák DÁTUM KONANIA: 9.11.2019 (sobota) ŠTARTOVNÉ: Registrovaní strelci (registrácia cez elektronický formulár): 12€ + 5€ za ďalšiu divíziu. Členovia ŠSK Gemerská Poloma a juniori 6€ + 3€ za ďalšiu divíziu. Neregistrovaní strelci (registrácia na mieste do 8:45): 24€ + 10€ za ďalšiu divíziu. V prípade neúčasti registrovaného strelca prosíme oznámiť neúčasť na tibor.hajci@gmail.com, alebo 0903 610 833. Ďakujeme. POČET SITUÁCIÍ: 6 s piatimi kovovými terčmi v každej situácii. 4 opakovania DIVÍZIE: Standard (veľkorážna pištoľ/revolver s mechanickými mieridlami), MPi (pištoľ/revolver 22LR), PCC (dlhá zbraň v 22LR / pištoľovom kalibri), Open (veľkorážna pištoľ/revolver s optickými/elektronickými mieridlami) KATEGÓRIE: Regular, Senior (nad 50 rokov), Junior (do 18 rokov) Podmienkou hodnotenia divízie/kategórie je účasť minimálne 5 strelcov. ČASOVÝ ROZPIS: 8:00-8:45 - registrácia 8:45 - bezpečnostné poučenie 9:00 - začiatok súťaže cca 13:30 - vyhodnotenie ELEKTRONICKÁ REGISTRÁCIA JE MOŽNÁ DO 8.11.2019, 12:00

  ÚČASŤ NA SÚŤAŽI

  Súťaže sa môže zúčastniť držiteľ štandardnej samonabíjacej pištole, revolveru, alebo samonabíjacej pušky za predpokladu, že zbraň/zbrane budú v povolenom kalibri (viď nižšie). Zúčastniť sa môžu aj strelci, ktorí niesú držiteľmi zbrojného preukazu, pokiaľ budú pri streľbe pod dozorom vlastníka zbrane, ktorú budú používať.

  BEZPEČNOSŤ

  1) Počas preteku platí v celom areáli strelnice povinné použitie ochrany zraku, použitie ochrany sluchu je povinné na streleckých stanovištiach. 2) Manipulácia so zbraňou: len na streleckých stanovištiach na pokyn rozhodcu, alebo vo vyhradenej zóne (SA). Zbrane môžu byť nosené v puzdrách, alebo prepravných obaloch nenabité. 3) Strelivo: Je ZAKÁZANÉ používať priebojné, zápalné strelivo, strelivo s hromadnou strelou a strelivo Magnum. Pre divíziu Standard ďalej platí: minimálny priemer strely 9mm, minimálna dĺžka nábojnice 19mm. 4) Usporiadateľ preteku si v prípade použitia nedovoleného streliva, porušení pravidiel bezpečnosti, alebo nešportového správania pretekára vyhradzuje právo diskvalifikácie. 5) Pretekár podpisom prezenčnej listiny vyhlasuje, že sa zúčastňuje súťaže na vlastnú zodpovednosť. Usporiadateľ súťaže nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na zdraví a majetku.

  POVOLENÉ KALIBRE

  STANDARD (veľkorážna pištoľ) - 9mm Luger, .40 S&W, .45 ACP MPi (malorážna pištoľ, revolver) - .22LR PCC (pištoľová karabína) - .22LR, 9mm Luger, .38 Special, .40 S&W, .45 ACP Revolver (veľkorážny) - .38 Special

  STRELECKÉ SITUÁCIE

  V súťaži sa strieľa 6 streleckých situácií, každá v štyroch opakovaniach (stringoch). Každá situácia má päť kovových terčov (ďalej len plate) pozostávajúcich z kruhov a platní. Štyri sú štandardné – biele, piaty je určený a označený ako STOP – červený (žltý). Každý štandardný plate musí byť zasiahnutý aspoň raz a to skôr ako Stop plate. Meranie času začína po zaznení štartového signálu a končí zásahom STOP PLATE. Pretekár môže vystreliť ľubovoľný počet rán. Maximálny čas jedného opakovania je 30 sekúnd.

  ČASOVÝ LIMIT

  Maximálne 30 sekúnd na jedno opakovanie, každá situácia sa strieľa v štyroch opakovaniach.

  ŠTARTOVÁ POZÍCIA

  Standard (veľkorážna pištoľ), Revolver: strelec stojí na vyznačenom mieste, ruky v polohe „Ruky hore!“, to znamená zápästie a dlane sú nad ramenami, dobre viditeľné. Zbraň je uložená v puzdre v stave pripravenosti podľa rozhodnutia strelca. Ak je nabitá a vybavená manuálnou poistkou, poistka musí byť zaistená. Zbrane bez manuálnej poistky musia mať kladivo v spustenej polohe (manuálne alebo použitím vypúšťača kladiva). Karabína, malorážna pištoľ/revolver: strelec mieri pod uhlom cca 45 stupňov pred seba na kolík, kužeľ, zástavku. Zbraň je nabitá, môže byť nezaistená. Medzi jednotlivými opakovaniami v rámci streleckej situácie sa strelec pripraví na ďalšie opakovanie (ak je potreba, prebije a na znamenie svojej pripravenosti zaujme predpísanú štartovú pozíciu).

  HODNOTENIE

  Vaším skóre je Váš dosiahnutý čas. Výsledok streleckej situácie je daný súčtom časov všetkých opakovaní, bez najhoršieho času (4 najlepšie z celkových 5). Celkový výsledok súťaže je určený súčtom časov všetkých streleckých situácií. Maximálny čas jedného opakovania je 30 sekúnd bez ohľadu na penalizáciu. Nezasiahnutie (vynechanie) štandardného plate znamená +3 sekundy k dosiahnutému času daného opakovania za každý vynechaný plate. Pokiaľ strelec nezasiahne Stop plate, čas daného opakovania bude automaticky 30 sekúnd.

  TERČE

  Kruhová platňa o priemere 255mm, 305 mm Obdĺžniková platňa 457 x 600 mm.

  MINIMÁLNY POČET NÁBOJOV

  120ks

  KONTAKT

  email: tibor.hajci@gmail.com mobil: 0903 610 833
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Tešíme sa na Vašu účasť!