UDALEKUS de verano 2019
Ekainaren 24tik irailaren 6ra arte / Del 24 de junio al 06 de septiembre
Organizado en colaboración con:
OHARRA
Udalekuaren kostua:

Prezio hauek gutxi gorabeherakoak dira.
● Bazkaria barne: 101 € asteko
● Bazkaririk gabe: 76 € asteko

Izena emateko epea:

Maiatzaren 10etik 31ra (epea bukatu Gurasoen Elkartea parte hartzaile gehiago onartzeko aukera izango du, gainontzeko partaideei kostua handitzen ez baldin badie soilik).

Ekintzak eta dinamikak:

● 08:15etatik 09:00ak arte umeak psikogelan egongo dira Udalekua hasi arte.
o 09:00etatik 10:00ak arteko sarrerei dagokiena lehenengo egunean zehaztuko da begiraleekin.
● 09:00etatik aurrera ekintza gidatuak kalean egingo dituzte (edo geletan, eguraldia egokia ez denean).
● Egunero hamaiketako ogia emango diete (hala behar dutenei gluten gabeko ogia emango diete).
● Egunero catering enpresa batek eramango du bazkaria.
● Mezuen bidez ekarri beharreko elementu eta arropa desberdinei buruzko
jakinarazpenak egingo dituzte (motorra motorren lasterketa bat egiteko, Athleticeko kamiseta jai zurigorria ospatzeko, eta abar).

Baldintzak:

● Familia Derioko Herri Ikastetxeko Gurasoen Elkarteko bazkidea izan behar da edo beste eskola bateko Gurasoen Elkartekoa (horrela bada, bazkidea dela justifikatzen duen ziurtagiria eta AZ aseguruaren ordainagiriaren ekarpena egin behar du)
● Aurrematrikula modura 50 € ordainketa egin behar da honako kontu korrontean: ES05 3035 0144 1014 4002 2629 umearen izen deiturak jarriz, eta ordainketa egin izanaren frogagiria Gurasoen Elkarteko helbidera bidali (deriokoampa@gmail.com).
○ Oharra: aurrematrikula kopurua soilik atzera emango da ezinbesteko arrazoiengatik (ezusteko langabezia egoera, gaixotasuna medikuaren frogagiriarekin, eta abar) eta ezohiko kasuetan Gurasoen Elkarteko zuzendaritzaren gehiengoak hala adostuz gero.
● Taldea osatzeko gutxieneko kopurua: 10 ume.

AVISO
El coste del Udaleku:
Es un coste orientativo.
• Coste con comedor: 101€/semana
• Coste sin comedor: 76€/semana

Plazo para apuntarse:

Del 10 al 31 de mayo (una vez finalizado el plazo, el AMPA, se reserva el derecho de admitir a más participantes, si ello no conlleva más coste para el resto de asistentes).

Actividades y dinámica.

• De 8:15 a 9:00 horas los niños y niñas estarán en la sala de psicogela, hasta que se inicie el Udaleku. Para entradas de 9:00 a 10:00 se quedará el primer día con el monitorado.
• A partir de las 9:00 las actividades dirigidas se realizarán en la calle y en las aulas (cuando el tiempo no acompañe).
• Todos los días habrá un Hamaiketako de pan. (En caso de necesidad habrá pan sin gluten).
• La comida será suministrada diariamente por una empresa de catering.
• Se os avisará a través de mensajes de los diferentes elementos y ropa que deberán traer (ejemplo, motos para hacer una carrera de motos, niki del Athletic para fiesta roji-blanca, etc.)


Condiciones:

1.- La familia deberá estar asociada en el AMPA o de colegios que tengan su propio AMPA (en este último caso deberán aportar justificante de asociada y del seguro de RC de su AMPA pagado)

2.- Pago de la pre-matrícula de 50€ euros en la cuenta: ES05-3035-0144-1014-4002-2629 indicando el nombre del niño o niña y envío del justificante del pago al correo del AMPA. (deriokoampa@gmail.com).

3.- El tamaño mínimo para cada grupo será de 10 niños y/o niñas.

Nota: La pre matrícula, sólo se devolverá en casos de fuerza mayor (desempleo, enfermedad con justificante médico, etc) y extraordinariamente cuando así lo considere la junta del AMPA por mayoría.

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy