โครงการอบรมปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ "หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี" รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการต่อไป

**หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสาน
- อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม ผู้บริหารโครงการ
โทร. 099 428 2228
- นางสาวพรเพ็ญ เซ้าซี้ เลขาโครงการ
โทร. 097 197 9153
E-mail : Pornpen@scphtrang.ac.th
คำนำหน้า *
ชื่อ - สกุล *
ตำแหน่ง(เช่น พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ) *
สถานที่ปฎิบัติงาน *
ที่อยู่(สำหรับจัดส่งเอกสาร) *
วัน/เดือน/ปีเกิด โปรดระบุ (ex. 2 ม.ค.2528) *
โทรศัพท์มือถือ(ที่ติดต่อได้) *
โทรศัพท์ที่ทำงาน
E-mail *
ประเภทอาหาร *
เดินทางมายัง วสส.ตรัง ในวันที่ *
การเดินทางมายังวสส.ตรัง กรณีเดินทางมาด้วยตัวเอง
รถประจำทาง
รถยนต์ส่วนตัว
รถของหน่วยงานมาส่ง
เดินทางมาด้วยตนเอง
Clear selection
กรณีเดินทางมาวสส. ตรัง โดยให้รถผู้จัดไปรับ วันที่ 25 กรกฎาคม 62
รอบ เวลา 13.30 น.
รอบ เวลา 15.30 น.
ณ บขส.ตรัง
Clear selection
กรณีให้ผู้จัดไปรับ ณ สนามบิน กรุณาระบุวัน เวลาและสายการบินที่เดินทาง(ex. วันที่ 25/7262 แอร์เอเชีย 14.30 น.)
การจองที่พัก ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง *
กรณีตั้งครรภ์ ระบุจำนวนเดือน
กรณีให้นมบุตร
Clear selection
กรณีมีโรคประจำตัว โปรดระบุ
กรณีอื่นๆ โปรดระบุ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Sirindhorn College of Public Health, Trang.