แบบฟอร์มการสมัคร เพื่อเข้าเรียนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2563
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถออกจากบ้านได้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองในการสมัครเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี จึงได้เปิดบริการให้ผู้ปกครองสามารถสมัครแบบ Online และชำระเงินผ่านระบบบัญชีของโรงเรียน ชื่อบัญชี โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี เลขที่บัญชี 808-0-54269-4 ธนาคารกรุงไทย สาขาพุนพิน เบอร์โทร 077-311072, Fax.077-242472
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ขอให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนักเรียนอย่างละเอียดและครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียน
คำนำหน้า *
Required
ชื่อ-นามสกุล (ของนักเรียน) *
วัน เดือน ปี เกิดของนักเรียน *
MM
/
DD
/
YYYY
ชื่อบิดาของนักเรียน *
ชื่อมารดาของนักเรียน *
ก่อนจะเข้าเรียนที่โรงเรียนศรีธรรมศึกษา สุราษฎร์ธานี นักเรียนกำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นอะไร *
ชื่อโรงเรียนเดิมของนักเรียน
ที่อยู่ของนักเรียน *
ตอนที่ 2 รายการสมัคร
มีความประสงค์จะสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียน ในปีการศึกษา 2563 และยินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนทุกรปะการ
มีความประสงค์จะสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนระดับชั้น *
ตอนที่ 3 การประเมินความพร้อมของนักเรียน
ขอให้ผู้ปกครองกรอกข้อมูลของนักเรียนตามความเป็นจริง
ส่วนสูงของนักเรียน (ตอบเป็นซม.) *
น้ำหนักของกเรียน (ตอบเป็นกิโลกรัม) *
ตอนที่ 4 อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
ปีการศึกษา 2563
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ *
ลงชื่อผู้ปกครองของนักเรียน
เบอร์โทร​ผู้ปกครอง *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy