Konsultant i Trener w sieci
Życie w warunkach pandemii i oczekiwanie na to, co nastąpi po niej, to ciąg zaskakujących zmian – wykorzystujmy szanse, jakie one niosą na rozwój – swój i swoich klientów, na budowanie relacji, sprzyjających wymianie wiedzy i doświadczenia w gronie profesjonalistów!

W programie Konferencji prezentujemy szeroki wachlarz narzędzi, umożliwiających wykorzystanie metod aktywizujących w działalności rozwojowej, w szczególności: technik pracy warsztatowej i coachingowej, gier i symulacji oraz form współpracy konsultingowej z klientami w sieci.
Imię
Nazwisko
Adres mailowy
Numer telefonu (opcjonalnie)
Jaki jest Twój profil zawodowy?
Skąd się dowiedziałeś o konferencji?
Clear selection
Czego szczególnie chcesz się dowiedzieć w trakcie konferencji? Jakie umiejętności chciałbyś rozwinąć? Podaj swoje propozycje.
Zgłaszam chęć uczestnictwa w spotkaniu, które będzie przeprowadzone metodą zdalną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu powyżej przez Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów MATRIK z siedzibą w Krakowie w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach Stowarzyszenia, w tym zaproszeń na wydarzenia oraz informacji związanych z tematyką trenerską i konsultingową, za pomocą dostępnych środków komunikacji, w szczególności telefonu i poczty elektronicznej
Clear selection
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych zbieranych w związku z zapisem na wydarzenie (dalej: „Dane”) jest Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów MATRIK (dalej „Administrator”), adres e-mail: stowarzyszenie@matrik.pl
2. Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej - adres e-mail: stowarzyszenie@matrik.pl
3. Dane będą przetwarzane w celu:
a) organizacji wydarzenia, o którym mowa powyżej, w tym przekazania materiałów po wydarzeniu;
b) podatkowym i prowadzenia rachunkowości;
c) marketingu własnych produktów i usług
d) przekazywania informacji handlowych droga elektroniczną;
e) przeprowadzenia online przez Internet niniejszego wydarzenia i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. wydarzenia;
a podstawą ich przetwarzania jest:
a) w zakresie celów wskazanych w lit. a powyżej - wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: „RODO”);
b) w zakresie celów wskazanych w lit. b powyżej – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w zakresie celów wskazanych w lit. c-d powyżej - prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora lub stronę trzecią,
d) w zakresie celu wskazanego w lit. e i f powyżej podstawą przetwarzania Twoich danych może być również odrębnie wyrażona zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku.
Niniejszym, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2018, poz. 1191 ze zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet niniejszego wydarzenia oraz na publikację materiału video z podaniem mojego imienia i nazwiska z ww. wydarzenia, w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Stowarzyszenia MATRIK
Niniejsza zgoda:
a. nie jest ograniczona czasowa ani terytorialne;
b. dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas wydarzenia.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
4. Podanie Danych Administratorowi oraz wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku są dobrowolne, jednak niezbędne do dokonania zapisu oraz udziału w wydarzeniu i otrzymywania informacji o kolejnych wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być np. podmioty, które wspierają Administratora w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych, zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych (np. przechowywanie danych), a także podmioty realizujące przesyłki, zapewniające bieżącą obsługę prawną, przeprowadzające audyty, świadczące usługi skanowania, drukowania, obsługi korespondencji, archiwizowania i niszczenia dokumentów etc.
6. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez czas realizacji umowy, zaś w przypadku danych, dla przetwarzania których wyrażona została odrębna zgoda – do czasu jej odwołania, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu, chyba że przepisy prawa (np. dotyczące archiwizacji, podatkowe, rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora (chyba, że podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Jeżeli podstawą przetwarzania Danych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo jej odwołania w dowolny sposób, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed odwołaniem zgody.
Dziękujemy!
Dziękujemy za rejestrację na konferencje i wypełnienie ankiety.
Prosimy o dokonanie płatności

Po dokonaniu wpłaty poprosimy o przesłanie swojego zdjęcia e-mailem na adres stowarzyszenie@matrik.pl - będzie nam zależało by pokazać wszystkich uczestników konferencji

Link do udziału w konferencji zostanie przesłany po dokonaniu opłaty dzień przed konferencją.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy