Behöver ditt forskningsprojekt etikprövas?
Detta frågeformulär är ett hjälpverktyg för dig som är anställd eller anknuten till Stockholms universitet och är osäker kring om ditt forskningsprojekt är prövningspliktigt enligt Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Dina svar kommer inte att registreras och du kan klicka dig fram och tillbaka i blanketten och ändra vid behov.

Observera att många av frågorna kan vara svåra att ge ett säkert svar på, dels eftersom de innehåller knepiga begrepp, dels eftersom det kan vara svårt att veta exakt hur ett forskningsprojekt kan komma att utvecklas. Resultatet bör därför endast betraktas som en indikation baserad på de svar du angivit. Om det finns någon som helst osäkerhet kring frågorna eller resultatet bör du ta kontakt med Avdelningen för forskningsstöd, som tillsammans med jurister och annan expertis erbjuder ett kvalificerat stöd i frågor som rör forskningsetik. Om ditt projekt behöver etikprövas kan du även få hjälp med ansökan till Etikprövningsmyndigheten. Kontaktperson är Jonas Åkerman: jonas.akerman@su.se
*
Next
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service