ใบสมัครประกวดโปสเตอร์ Infographic หัวข้อ "วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน"
สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก อนุปริญญา ปวส.
ร่วมอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยสร้างสรรค์ผลงานโปสเตอร์ Infographic
หัวข้อ “วีรกรรมขบวนการเสรีไทย ในหัวใจอนุชน”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การประกวด แบบเป็น 2 รุ่น
1) รุ่นที่ 1 นักเรียน ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า
2) รุ่นที่ 2 นักศึกษา ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สมัครได้เป็นรายบุคคล หรือ ทีม (ไม่เกิน 3 คน)
ผู้ชนะได้รับเงินทุนการศึกษา
รางวัลที่ 1 จำนวนเงิน 12,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวนเงิน 8,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวนเงิน 5,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวนเงิน 2,500 บาท
***รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562***
***พร้อมส่งหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ในโปสเตอร์ Inforgraphic ที่ส่งประกวด ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562***

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
รุ่นที่สมัคร *
ชื่อทีม *
จังหวัด *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy