Interesseskjema eksisterende diakonalt arbeid

Kirken har i flere år hatt en Besøkstjeneste som besøker og holder kontakt med medlemmer av menigheten som på grunn av helse og andre årsaker ikke kan være fysisk tilstede når menigheten samles. Kontaktperson for dette arbeidet er pastor Fred Habberstad, og interesserte vil bli henvendt videre til han.

SuperTorsdag er ungdomsarbeidet i menigheten, og i så måte ikke et diakonalt arbeid. Men det å ha trygge voksne for ungdommer midt i en av livets store brytningsperioder, som kan lytte, hjelpe til praktisk, lære bort og være tilstede, er definitivt en diakonal oppgave. Menighetens ungdomsarbeider er Kjell Einar Granholt, og interesserte vil bli henvendt videre til han.

Seniortreff er et samlingspunkt første tirsdag i måneden på formiddagen, og er et tilbud for alle som har mulighet til dette - pensjonister, hjemmeværende, studenter, turnusarbeidere og så videre. På Hyggetreff er det variert program, men vi pleier å ha plass til både en liten minikonsert, fellessang, ord til ettertanke og litt oppdatering på hvordan det står til med folk som ikke har kunnet komme. Som kristne finner vi glede i bønnen, ordene og tonene og maten. Kontaktperson for dette arbeidet er pastor Fred Habberstad, og interesserte vil bli henvendt videre til ham.

Annenhver uke arrangerer vi Norsktrening for migranter, der vi snakker sammen på norsk om ulike temaer. Alle som kan litt eller mer norsk er velkomne, og hvis du er god i norsk og glad i lære bort, trenger vi flere frivillige!
(Norstrening har en pause for tiden på grunn av ressursmangel, men vi ønsker å starte opp igjen når vi har flere frivillige)

Takk for at du er interessert i å bidra!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question