Aptauja par medijpratību bibliotēku ikdienas darbā
Labdien!

Lai izveidotu bibliotekāriem patiešām noderīgu ceļvedi apmeklētāju medijpratības veicināšanai, aicinām atbildēt uz 14 jautājumiem par Jūsu saskari ar medijpratības jautājumiem ikdienas darbā. Tostarp, mūs ļoti interesē bibliotēkas apmeklētāju jautājumi vai situācijas, ar kurām sastopaties saistībā ar informācijas izvērtēšanu un mediju lietošanu un par kurām Jums noderētu atbalsts un papildu informācija.

Aptauja top bibliotekāru un senioru medijpratības stiprināšanas projekta "Ceļazīmes mediju lietošanā" ietvaros. Projekts notiek pēc Eiropas Parlamenta deputātes Daces Melbārdes iniciatīvas un sadarbībā ar Komunikācijas zinātnes doktori un medijpratības eksperti Klintu Ločmeli un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Projekta īstenošanu finansiāli nodrošina Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde. Gaidāmi izglītojoši pasākumi senioriem un bibliotekāriem, praktiska medijpratības ceļveža izveide darbam bibliotēkās un citas aktivitātes ar nolūku uzlabot Latvijas iedzīvotāju medijpratību.

Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 7 minūtes. Rezultāti tiks izmantoti apkopotā un anonīmā veidā, tāpēc ļoti novērtēsim atklātas atbildes. Vienīgi 10.jautājumā, kurā lūdzam padalīties ar kādu labās prakses piemēru (ja tāds Jūsu bibliotēkā ir), būs lūgts norādīt, vai piekrītat izglītojošajā materiālā bibliotekāriem šo informāciju publiskot anonīmi vai ar redzamu pārstāvētās bibliotēkas nosaukumu.

Paldies!

Ar cieņu,
projekta "Ceļazīmes mediju lietošanā" komanda
1. Jūsu vārds un uzvārds *
2. Jūsu pārstāvētā bibliotēka *
3. Aptuveni (pēc sajūtām), cik no regulārajiem bibliotēkas apmeklētājiem pēdējo divu gadu laikā veido senioru auditorija (pensijas vecuma apmeklētāji)? *
4. Cik lielā mērā piekrītat apgalvojumam "darbā saskaros ar bibliotēkas apmeklētāju jautājumiem vai komentāriem, kas attiecas uz medijpratību (piemēram, kā izvērtēt vai salīdzināt informāciju; kurām ziņām vai medijiem var uzticēties; kurš no interneta meklētāja piedāvātajiem rezultātiem ir uzticams; kā atpazīt viltus ziņas vai propagandu u.tml.)"? *
5. Ja iepriekšējā jautājumā atbildējāt ar variantiem "pilnībā piekrītu" vai "piekrītu", lūdzu, raksturojiet detalizētāk, kādi ir šie jautājumi vai situācijas saistībā ar medijpratību? Ja iepriekšējā jautājumā norādījāt kādu no pārējiem trim atbilžu variantiem, tad šo jautājumu izlaidiet un dodieties uz nākamo jautājumu.
6. Lūdzu, atzīmējiet, par kuriem no tematiem labprāt uzzinātu vairāk meistarklasēs un bibliotekāriem adresētā medijpratības ceļvedī (varat atzīmēt tik daudz atbildes, cik daudz tematos esat ieinteresēti) *
Required
7. Ja kāda no 6. jautājumā iekļautajām tematikām ir īpaši aktuāla vai arī kāds, Jūsuprāt, svarīgs medijpratības aspekts nav minēts, lūdzu, šeit ierakstiet!
8. Ar kāda vecuma bibliotēkas apmeklētājiem ir bijušas sarunas, padoma sniegšana vai stāsta uzklausīšana saistībā ar medijpratību (ja tādas ir bijušas)? Varbūt ir kāda īpaša vecuma vai sociāla grupa, kuru vēlaties īpaši atzīmēt? *
9. Par ko vēlētos lasīt / uzzināt bibliotekāriem īpaši izveidotā medijpratības materiālā? *
10. Vai, jūsuprāt, ir kāds labās prakses piemērs, kad kāds bibliotēkas apmeklētājs ir Jums ko jautājis saistībā ar medijpratību un jūs esat atbildējis/-usi un atrisinājis /-usi situāciju? Varbūt ir sarīkots interesants pasākums vai izstāde medijpratības veicināšanai? Ja ir, lūdzu, padalieties - labprāt uzzināsim! Iespējams, šī atbilde var noderēt citiem bibliotekāriem viņu ikdienas darbā! Ja piekrītat padalīties ar savu pieredzi, lūdzu, norādiet arī, vai to drīkstam izmantot publikācijā tikai anonīmā veidā vai arī piekrītat pārstāvētās bibliotēkas norādīšanai? *
11. Kurš jautājums saistībā ar medijpratību vai mediju lietošanu kopumā Jūs visvairāk "biedē"? Proti, par kuru nejūtaties tik droši atbildēt, ja kāds apmeklētājs vaicātu? Šeit to varat droši norādīt, šīs atbildes tiks apkopotas tikai anonīmā veidā! *
12. Ja epidemioloģiskā situācija atļautu, vai redzat iespēju tuvākā gada laikā savā bibliotēkā sarīkot medijpratībā izglītojošu pēcpusdienu vai citu šīs tematikas pasākumu? *
13. Kādi ir šķēršļi tam, lai bibliotēkā sarīkotu medijpratībā izglītojošu pasākumu (ar nosacījumu, ja epidemioloģiskā situācija to atļautu un būtu droši pulcēties)? (Drīkst atzīmēt vairākas atbildes, ja attiecināmas) *
Required
14. Paldies par anketas aizpildīšanu! Ar tās rezultātiem varēsiet iepazīties ceļvedī bibliotekāru medijpratības stiprināšanai, kas tiks veidots projekta "Ceļazīmes mediju lietošanā" ietvaros. Ja par medijpratības tēmu vēlaties ko piebilst, komentēt vai papildināt kādu savu atbildi uz anketas jautājumiem, labprāt uzklausīsim!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy