Žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov
Názov zámeru
Your answer
Oblasť zámeru (vyberte si jednu z možností)
Mená žiadateľov – členov neformálnej skupiny občanov, ktorí majú trvalý alebo prechodný pobyt v Trstenej:
Your answer
Meno zodpovednej osoby za realizáciu zámeru (nad 18 rokov):
Your answer
Adresa bydliska:
Your answer
Telefón:
Your answer
Číslo OP:
Your answer
E-mail:
Your answer
Cieľ zámeru:
Your answer
Popis zámeru (čo chcete zmeniť, jasne formulovaný nápad, vymenovať a popísať činnosti, ktoré sa budú realizovať. Dôležitou súčasťou je aj vlastná práca na realizácii zámeru – nielen čo chcete od mesta, ale čo do toho dáte aj vy):
Your answer
Zdôvodnenie zámeru (prečo chcete realizovať zámer, východisková situácia, pre koho je zámer určený):
Your answer
Očakávané výsledky (prínos pre mesto, spoločnosť, okolie):
Your answer
Suma v € požadovaná od mesta Trstená (max: 300,- €):
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms