งานเสวนา เรื่อง “ภาคธุรกิจไทย TBCSD : พลังความร่วมมือ มุ่งสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ สู้วิกฤตสภาพภูมิอากาศ สู่อนาคตที่ยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 น. ผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)
ขณะนี้ผู้ลงทะเบียนงานเสวนาฯ ผ่านโปรแกรม Zoom ได้ลงทะเบียนเต็มความจุของห้องเป็นที่เรียบร้อย
ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สามารถรับชมผ่านช่องทาง Facebook Live เพจของ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ในเวลา 13.00 - 15.30 น. ขอบคุณครับ
This form was created inside of Thailand Environment Institute Foundation. Report Abuse