Záväzná prihláška na skúšky technickej vyspelosti SsZK 2. - 1. kyu a 1. - 7. Dan v štýle Goju Ryu - 06.01.2018
Skúšobná komisia : Predseda komisie prof. RNDr. František Kačík, PhD., 6.Dan, členovia : Jozef Poliak, 6. Dan, Ing. Jozef Cisarik, 5. Dan, Mgr. Ľubomír Striežovský, 5. Dan

Poplatky: (za príslušné STV v zmysle platného finančného poriadku SsZK)
o 2. kyu : 20 €
o 1. kyu : 30 €
o 1. Dan : 55 €
o 2. Dan : 70 €
o 3. Dan : 85 €
o 4. Dan : 100 €
o 5. Dan : 115 €
o 6. Dan : 130 €
o 7. Dan : 150 €
Poplatok za skúšky je potrebné uhradiť prevodom na účet:
VÚB – IBAN: SK2602000000000036538312

Skúšobný poriadok - Všeobecná časť
http://www.karate.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=9545

Skúšobný poriadok Goju ryu
http://www.karate.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=8606

Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Titul
Your answer
Klubová príslušnoť *
(individuálny členovia napíšu zväz ktorého sú členmi)
Your answer
Dátum narodenia *
(v tvare: DD/MM/RRRR - Príklad: 01.04.1968)
Your answer
Súčasný STV *
Vyberte z ponuky a označte súčasné STV (kyu alebo Dan), ktorého ste držiteľom a máte ho zapísaný v preukaze karate alebo máte diplom (certifikát) s príslušným STV.
Udelený kým *
Uveďte, kto Vám udelil posledný platný STV (zväz, skúšobný komisár)
Your answer
Dátum udelenia *
Uveďte, kedy ste získali posledný platný STV (v tvare: DD/MM/RRRR - Príklad: 01.04.2012)
Your answer
Číslo platného preukazu SZK *
(číslo preukazu SZK je uvedené na dvojstránke kde je fotka v ľavo dole)
Your answer
Prihlasujem sa na skúšky STV *
Vyberte STV (kyu alebo Dan) na ktoré chcete ísť na skúšku.
Telefónny kontakt *
Your answer
Kontaktná e-mailová adresa *
Your answer
Zaslaním prihlášky prihlásený súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom organizácie skúšok.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms