Dödsfalls- och sjukdomsregistrering working kelpie

Här kan du som är ägare/uppfödare av working kelpie lämna uppgifter om åkommor/sjukdomar som din egen eller uppfödda hund drabbats av, samt lämna uppgifter om ålder och orsak till dödsfall. Du kan endast lämna uppgifter för hund som du själv äger eller har fött upp. Du kan även lämna uppgifter om åkommor/sjukdomar som drabbat dina tidigare hundar.

Det är av stor betydelse för den fortsatta aveln av friska och sunda working kelpie att kontinuerligt få in uppgifter om orsak till dödsfall och olika sjukdomar som drabbar våra hundar. Informationen blir ett komplement till den hälsoenkät som, med vissa intervall, skickas ut till ägare av working kelpie. Inkomna uppgifter kommer att lagras i en databas och hanteras av SWKK's avelsråd. Det kommer inte att lämnas ut identitet på hund utanför avelsrådet utan ägarens samtycke. Däremot kommer avelsrådet att sammanställa inkomna uppgifter (utan identitet) och informera uppfödare och medlemmar i klubben.

Undrar du över något då det gäller detta kan du kontakta Susanne Gustafsson (sussi@norrdal.se, tel. 070-521 86 63) eller David Williams (williams.slattakra@telia.com, tel. 0435-44 08 05).

Kom ihåg att du måste lämna ditt namn och telefonnummer samt markera att du godkänner att SWKK lagrar dina uppgifter (punkt 10-11 samt punkt 14 nedan).

Tack för din medverkan!
Avelsrådet/SWKK
  This is a required question
  This is a required question

  DÖDSFALLSREGISTRERING

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  SJUKDOMSREGISTRERING

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question