IKAMR kommuner - Kontaktliste Arkiv og IKT

Arkivledere, arkivmedarbeidere, kommuneadministrasjon og IKT-personell som er involverte i behandling og uttrekk/deponering/avlevering av elerktroniske arkiver (Sak-arkiv og fag-system).
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question