แบบวัดความเครียดสวนปรุง (Suanprung Stress Test - 20, SPST – 20)

ให้คุณอ่านหัวข้อข้างล่างนี้ แล้วสำรวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใด เกิด ขึ้นกับตัวคุณบ้าง ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ใน ข้อใดเกิดขึ้นกับตัวคุณให  ประเมินว่าคุณมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้น แล้วทำเครื่องหมายให้ ตรงช่องตามที่คุณประเมิน โดย
คะแนนความเครียด 1 คะแนน หมายถึง ไม่รู้สึกเครียด
คะแนนความเครียด 2 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดเล็กน้อย
คะแนนความเครียด 3 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดปานกลาง
คะแนนความเครียด 4 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดมาก
คะแนนความเครียด 5 คะแนน หมายถึง รู้สึกเครียดมากที่สุด
  This is a required question
  This is a required question
  กลัวทำงานผิดพลาด
  ไปไม่ถึงเป้าหมายที่วางไว้
  ครอบครัวมีความขัดแย้งกันในเรื่องเงินหรือ เรื่องงานในบ้าน
  เป็นกังวลกับเรื่องสารพิษ หรือมลภาวะใน อากาศ น้ำ เสียง และดิน
  รู้สึกว่าต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบ
  เงินไม่พอใช้จ่าย
  กล้ามเนื้อตึงหรือปวด
  ปวดหัวจากความตึงเครียด
  ปวดหลัง
  ความอยากอาหารเปลี่ยนแปลง
  ปวดศีรษะข้างเดียว
  รู้สึกวิตกกังวล
  รู้สึกคับข้องใจ
  รู้สึกโกรธ หรือหงุดหงิด
  รู้สึกเศร้า
  ความจำไม่ดี
  รู้สึกสับสน
  ตั้งสมาธิลำบาก
  รู้สึกเหนื่อยง่าย
  เป็นหวัดบ่อย ๆ
  Please enter one response per row