แบบประเมินความพึงพอใจการสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
Teaching Evaluation
คำชี้แจง
แบบประเมินการสอนนี้ ใช้สำหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูชาวต่างชาติ
ขอให้นักเรียนประเมินตามความเป็นจริง ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
และข้อมูลของนักเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อการเรียนแต่อย่างใด
กรุณาทำเครื่องหมาย / ในแบบประเมินทุกข้อ
แบบประเมินความพึงพอใจด้านการเรียนการสอนตามสภาพจริง
ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
เลขที่ *
Your answer
ชั้น/ห้อง (ตัวอย่าง ม.1/1) *
Your answer
ชื่อครูผู้สอน..... ระบุ (อ.Peter/อ.Michael/อ.Cally/อ.Steve/อ.James) *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms