Реєстраційна форма для волонтерів Фундації Україна
Привіт! Хочеш стати волонтером Фундації Україна? Заповнюй реєстраційну форму та приєднюйся до спільноти волонтерів.

У випадку питань, можна писати сюди: khrystyna.moldavchuk@fundacjaukraina.eu

Ім'я та прізвище *
Просимо подати повне ім'я та прізвище латинськими літерами так як в закордонному паспорті
Your answer
Дата народження *
MM
/
DD
/
YYYY
Місце роботи/навчання *
Your answer
Номер телефону *
Your answer
E-mail *
Your answer
Акаунт у facebook
Your answer
Акаунт у telegram
Your answer
Якими каналами комунікації ти б хотів/хотіла отримувати інформацію? *
Required
Чи проживаєш ти у Вроцлаві? *
Напиши, будь ласка, якими мовами ти володієш та на якому рівні *
Your answer
Вибери, будь ласка, види діяльності, в яких ти б хотів/хотіла волонтерити: *
Required
Чи маєш ти досвід волонтерства? Якщо так, то опиши, будь ласка, який саме *
Your answer
Чи ти вже брав/брала участь у заходах та подіях організованих Фундацією Україна як волонтер? *
Які дні найбільш зручні для твоєї волонтерської діяльності (будні після роботи, навчання, вихідні тощо) *
Your answer
Просимо підтвердити ознайомлення з нище поданою інформацією:
W związku z wypełnieniem niniejszej ankiety aplikacyjnej fundacji “Fundacja Ukraina” przyjmuję do wiadomości, iż:

1. Administratorem moich danych jest Fundacja Ukraina z siedzibą przy ul. Ruskiej 46a/201, 50-079 Wrocław, tel. 571 330 203 e-mail iod@fundacjaukraina.eu

2. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@fundacjaukraina.eu, adres siedziby wskazany w ust. 1 lub tel. 571 330 203

3. Moje dane osobowe przetwarzane są/będą w celu realizacji celów statutowych fundacji, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, a także w celach związanych z odzyskiwaniem środków, celach archiwalnych oraz statystycznych;

4. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej zwane RODO.

5. Odbiorcami moich danych osobowych będą:
Organy administracji publicznej w celach zgodnych z ich uprawnieniami ustawowymi,
Sądy i Trybunały Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ich właściwością.
Służby Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ich uprawnień ustawowych,
Dane osobowe mogą zostać przekazane w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu realizowanego projektu wyłącznie podmiotom uprawnionym do przeprowadzania powyższych czynności;

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego dnia aktywnego współdziałania z fundacją;

7. Podanie danych jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia współpracy, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

8. Posiadam prawo dostępu do treści do swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczania przetwarzania, wniesienia sprzeciwu a także do żądania ich usunięcia.
Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Підтверджую, що ознайомився/ознайомилась з вище поданою інформацією про обробку моїх персональних даних *
Дякуємо за заповнення реєстраційної форми. Очікуй лист-підтвердження про отримання зголошення від координатора волонтерів Фундації. Будемо на зв'язку!
Якщо маєш додаткові питання чи зауваження, пиши сюди: khrystyna.moldavchuk@fundacjaukraina.eu.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Ukraina. Report Abuse - Terms of Service