Camp ADục-LộcUyển Tịnh Khiết 2016

Ban Quản Trại - Trại Lộc Uyển & A Dục MTK-2016 sẽ thực hiện một Bản Tin Trại để làm quà lưu niệm cho các anh chị em. Để cho Bản Tin được thêm phong phú, kính yêu cầu quý Anh Chị giúp đóng góp bài vở, cảm tác, sáng tác, và sưu tầm về cho Tiểu Ban Báo Chí Trại tại địa chỉ email như sau: dieuhuongvan@yahoo.com

Xin quý Anh Chị hoan hỷ chia sẻ những kinh nghiệm về việc điều hành đoàn, những khó khăn đã vượt qua khi cầm đoàn, v.v.. để các anh chị em có thêm tài liệu học hỏi và thăng tiến trong việc hướng dẫn và dìu dắt đàn em.

Ban Quản Trại cũng xin quý Đơn Vị khuyến khích các trại sinh đóng góp thêm bài vở cho bản tin. Các trại sinh mà nộp được bài vở sẽ được thêm điểm tinh thần trong kỳ Trại Thực Hành sắp tới. Sau đây là một số câu hỏi để giúp các trại sinh có thêm ý kiến viết bài.
Xin quý Anh Chị cùng các trại sinh cố gắng gửi bài vở và hình ảnh về cho Ban Báo Chí trước ngày 1 tháng 9. Bài vở xin gửi về theo dạng [word .doc] để giúp Ban Báo Chí dễ trình bày và kết tập (layout).

Ban Quản Trại kính mong quý Anh Chị cùng tất cả các trại sinh sẽ tích cực đóng góp cho Bản Tin Trại được hoàn thành tốt đẹp. Xin cảm ơn quý Anh Chị!


Kính chào tinh tấn,

Khối Hành Chánh Trại LU-AD/MTK-2016
Your Name *
Họ và Tên
Your answer
Dharma Name
Pháp Danh (nếu có)
Your answer
GDPT *
Your GDPT Unit
Your answer
NOTE
Beside providing your general thoughts about the Camp - please pick one of the questions and give your indepth thoughts. Ban Bao Chi can use your comments and acknowlegde your works.
What do you hope to gain or learn at the Loc-Uyen / A-Duc Training Camp?
Quý Anh Chị hy vọng sẽ gặt hái hay học hỏi được những điều gì trong kỳ Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục này?
Your answer
What are you most looking forward to at this Camp?
Quý Anh Chị mong đợi điều gì nhất tại kỳ Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục này?
Your answer
What are you most looking forward to at this Camp?
Quý Anh Chị mong đợi điều gì nhất tại kỳ Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục này?
Your answer
What are you least looking forward to at this Camp?
Điều gì mà anh chị KHÔNG mong nhất tại kỳ Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục này?
Your answer
Who is your Huynh Trưởng role model, and why?
Ai là người Huynh Trưởng có tấm gương mẫu mực nhất của Anh Chị, và tại sao Anh Chị lại nghĩ như vậy?
Your answer
Describe the type of Huynh Trưởng that you would like to become? What characteristics and skills do you hope to develop?
Hãy mô tả, định hình một mẫu người Huynh Trưởng mà Quý Anh Chị muốn trở thành. Những đặc tính và kỹ năng nào Quý Anh Chị hy vọng sẽ phát triển, trao dồi?
Your answer
What improvements can you make within your Unit (Đoàn) or Local Chapter (Đơn Vị)?
Cho biết một vài cải tiến Quý Anh Chị muốn thực hiện cho Đoàn hay Đơn Vị của mình.
Your answer
Which Hàm Thụ lesson did you gained the most insight? Did you implement or practice what you had learned from that lesson? What was the outcome?
Bài học Hàm Thụ nào đã tạo nên ấn tượng và cái nhìn sâu sắc nhất cho Quý Anh Chị trong quá trình tu học hàm thụ? Quý Anh Chị đã có tiến hành thực hiện hay thực tập những gì tâm đắc nhất qua bài hàm thụ nêu trên? Kết quả thực hiện ra sao?
Your answer
What contributions do you hope to make to GĐPT after completing this Camp?
Sau khi hoàn tất kỳ Trại Huấn Luyện Lộc Uyển / A Dục này, Quý Anh Chị hy vọng sẽ cống hiến, đóng góp điều gì cho Tổ Chức GĐPT?
Your answer
From your experiences or observations, what are some of the skills and/or best practices for being an effective Unit Leader (Đoàn Trưởng) or Assistant Unit Leader (Đoàn Phó)?
Từ những kinh nghiệm cá nhân hoặc sự quan sát của Quý Anh Chị, xin cho biết một vài kỷ năng hoặc phương pháp thực hành lý tưởng để hoàn thành hữu hiệu phận sự của một vị Đoàn Trưởng hoặc Đoàn Phó.
Your answer
What are some of the real challenges when completing Kien - Tri Level and Ham Thu quizzes?
Xin cho biết vài trở ngại thực tế trong khi thực hiện việc làm bài Bậc Kiên - Trì và Hàm Thụ.
Your answer
How much do you understand about the requirements and qualifications for Kien - Tri Level prior to attending the Actual Camp? What are the relationships and benefits in completing the the Kien - Tri Level prior to attending the Actual Camp?
Quý Anh Chị hiểu như thế nào về những yêu cầu, tiêu chuẩn, trình độ của Bậc Kiên Trì trước khi đủ điều kiện để tham dự Trại Thực Hành? Đâu là những liên hệ và ích lợi của việc tu học Bậc Kiên Trì trước khi đủ điều kiện để tham dự Trại Thực Hành?
Your answer
From your own experiences at Local Chapter activities or observations from this camp, what is the best position/member you want to involve in this camp committee?
Từ những kinh nghiệm cá nhân trong các sinh hoạt tại GĐPT địa phương, hoặc sự quan sát của Quý Anh Chị trong kỳ trại này, xin cho biết vai trò nào trong BQT mà Quý Anh Chị sẽ thích được làm nhất?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service