แบบบันทึกข้อมูลสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง
ให้สถานศึกษาที่มีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม ในการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กรอกข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในแบบบันทึกข้อมูลใน 2 ส่วน คือ 1)ข้อมูลสถานศึกษา 2)ข้อมูลนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ตามความเป็นจริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการมอบเกียรติบัตรยกย่องชมเชยต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลสถานศึกษาที่มีนักเรียนสอบได้คะแนนเต็ม
เลข/รหัสโรงเรียน 10 หลัก (รหัสของกระทรวงศึกษาธิการ)
เช่น 000000000
Your answer
ชื่อสถานศึกษา
เช่น โรงเรียนทดสอบ
Your answer
ที่อยู่สถานศึกษา เลขที่/หมู่/ถนน
Your answer
ตำบล/แขวง
เช่น ต.ทดสอบ
Your answer
อำเภอ/เขต
เช่น อ.ทดสอบ
Your answer
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เช่น 12000
Your answer
สังกัด
สพป.
สพม.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms