แบบฟอร์มสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Email address *
ชื่อหน่วยงาน *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล ผู้ตอบแบบสำรวจ *
Your answer
สถานภาพ *
เบอร์โทรศัพท์สำหรับการติดต่อ *
Your answer
อีเมล์ *
Your answer
กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการให้ฝึกอบรม (สามารถเลือกได้หลายหลักสูตร)
1. Microsoft Office 11 หลักสูตร
2. Microsoft System จำนวน 2 หลักสูตร
3. Software Graphic Design จำนวน 5 หลักสูตร
4. Google App for Education จำนวน 7 หลักสูตร
5. Algorithm and Programming (Open Source) จำนวน 7 หลักสูตร
6.Technical Element Database จำนวน 2 หลักสูตร
7. Network จำนวน 6 หลักสูตร
8. Security จำนวน 2 หลักสูตร
กรุณาระบุช่วงวัน - เวลาที่ท่านสะดวกในการเข้าร่วมโครงการฯ
เวลาในการฝึกอบรมตลอดหลักสูตรที่สามารถเข้าอบรมได้ *
ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเวลาใด *
ท่านสะดวกที่จะเข้ารับการอบรมในช่วงเดือนใด (หากมีความประสงค์ระบุเดือน โปรดระบุ)
Your answer
ข้อเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางด้าน ICT ประจำปี 2561
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Phetchaburi Rajabhat University.