Holiadur Rhieni PentrePeryglon
Helo,

Ymwelodd eich plentyn â PentrePeryglon ar drip ysgol gyda'r diben o gael gwybodaeth ar elfennau diogelwch sefyllfaoedd bob dydd.
 
Hoffem ofyn ychydig o gwestiynau i chi am ymweliad eich plentyn. Hoffem gael gwybodaeth am yr hyn a rannwyd ganddynt am eu hymweliad yn ogystal ag a ydynt wedi newid unrhyw un o'u hymddygiad.

Diolch yn fawr am eich cydweithrediad - rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth.

PentrePeryglon

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Pa ysgol y mae eich plentyn yn mynychu? *
Pa flwyddyn y maent yn? *
A wnaeth eich plentyn ddweud wrthych am eu hymweliad i BentrePeryglon? *
Os do, beth wnaethon nhw ddweud wrthych chi? *
Beth sydd wedi newid i'ch plentyn/ plant oherwydd yr ymweliad â PhentrePerygon? *
Nid yw'n berthnasol i'm plentyn / plant
Wedi newid ychydig bach
Wedi newid ychydig
Wedi newid llawer
Wedi newid llawer iawn
Maent yn fwy ymwybodol o beth i'w wneud os ydynt yn wynebu perygl
Maent yn teimlo'n fwy hyderus i nodi risgiau
Maent yn teimlo'n fwy diogel yn gyffredinol
Cartref mwy diogel - maen nhw'n teimlo'n fwy diogel gan fod y teulu cyfan yn fwy diogel
Os do, pa wahaniaethau ydych wedi sylweddoli? *
A hoffech ymweld a PhentrePeryglon ar ol clywed yr hyn gan eich plentyn? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy