29-30.06.2018r. - XI spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café, w Bochni
ZAPRASZAMY na XI spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café powiązane ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational Education in LEADER Implementation” TELI2, w ramach Programu Erasmus+
Bochnia, 29-30 czerwca 2018r.


Zapraszamy na spotkanie, podczas którego m.in.:
 Dowiesz się więcej o nowym instrumencie finansowym dla NGO dot. wartości europejskich
 Uzyskasz informacje co dzieje się na bieżąco w UE w kwestiach NGO - update europejski (w tym bieżące fundusze i finansowanie europejskie)
 Poznasz jakimi kwestiami związanymi z Edukacją i Edukacją Europejską zajmują się uczestnicy spotkania (‘małe tematy’)
 Dowiesz więcej o mechanizmie UE – Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) i perspektywach jego zastosowania (Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w swojej Opinii zawarł propozycję obowiązkowego przeznaczenie min. po 15% z każdego z 4 funduszy – EFRROW,EFRR, EFS, EFMiR na ten mechanizm) oraz zapoznasz się z ciekawymi przykładami projektów z Polski i Europy wspartymi w ramach podejścia LEADER/RLKS
 Dowiesz się więcej o programach edukacyjnych UE oraz o projekcie Erasmus+ TELI2, którego efektem jest program 1-rocznego kursu na poziomie akademickim dla osób związanych z rozwojem lokalnym wg podejścia LEADER/RLKS


INFORMACJE PRAKTYCZNE:
 Do udziału w spotkaniu zaproszeni są przedstawiciele LGD oraz innych organizacji wspierających rozwój lokalny, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych (NGO), w tym wszyscy uczestnicy wizyt studyjnych do instytucji UE w Brukseli
organizowanych przez Przedstawicielstwo KE w Polsce dla organizacji pozarządowych w 2013 roku, listopadzie 2014, październiku 2016 oraz przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA przy wsparciu Parlamentu Europejskiego w maju 2017 roku.
 Zgłoszenie tylko online do 13.06.2018r./aktualizacja
 Informacja o zakwalifikowanych uczestnikach do 15.06.2018r. Decyduje wypełnione zgłoszenie i udzielone w nim odpowiedzi.


ROZLICZENIE KOSZTÓW:
 Organizator spotkania - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieć LGD pokrywa koszty:
o 1 noclegu 29/30.06.2018 r. ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym w hotelu „Nowa Bochnia”, ul. Ks. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia (naprzeciw dworca kolejowego); wszyscy uczestnicy i speakerzy zakwaterowani są w tym samym
hotelu; hotel posiada spa i specjalny dostęp do basenu położonego obok hotelu
- obiadu pierwszego dnia
- kolacji pierwszego dnia
- kawy/herbaty/wody podczas obu dni
- degustacji rosołu przygotowanego przez gościa specjalnego VIII Festiwalu Rosołu – Sylwię Ładygę, blogerkę kulinarną, uczestniczkę programu MasterChef (podczas Festiwalu możliwa będzie odpłatnie i nieodpłatnie degustacja różnych
innych potraw i napojów).
 Każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie koszt dojazdu do Bochni i powrotu do miejsca zamieszkania, transportu lokalnego (autobus, taxi) oraz innych wydatków według potrzeb


Więcej:
http://centrumngopoznan.pl/29-30-06-2018-xi-spotkanie-organizacji-pozarzadowych-w-ramach-sieci-europa-cafe-w-bochni/


Pozdrawiamy Organizatorzy:
Krzysztof Kwatera, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieć LGD; kwatera@onet.pl
Monika Łagodzińska, Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA/Centrum NGO Poznań; monika.lagodzinska@fundacjaperitia.pl

A. Dane Uczestnika
A1. Imię: *
Your answer
A2. Nazwisko: *
Your answer
A3.Telefon komórkowy kontaktowy (prosimy wpisać JEDEN NUMER w formacie 000-000-000): *
Your answer
A4. Adres e-mail kontaktowy: *
Your answer
A5. Status uczestnika: *
Prosimy wybrać tylko jedną opcję:)
B. Dane organizacji pozarządowej (NGO):
B1. Nazwa NGO: *
Your answer
B2. Miejscowość NGO: *
Your answer
B3. Województwo NGO: *
Your answer
B4. Telefon kontaktowy NGO: *
Your answer
B5. Adres e-mail NGO: *
Your answer
B6. Strona www NGO lub Facebook (jeśli nie ma www): *
Your answer
C. Spotkanie 29-30.06.2018r. Europa Cafe', Bochnia:
C1. Dowiedziałam/-em się o spotkaniu Europa Cafe poprzez: *
Prosimy wybrać jedną opcję!
Required
C2. Będę uczestniczyć w spotkaniu sieci Europa Cafe: *
C3a. Prosimy napisz w kilku zdaniach, jakie inicjatywy podejmowałaś/-eś w związku z tematyką lokalną (rozwoju lokalnego), tematyką europejską i obywatelską w ostatnich 2 latach (2016-2018) np. warsztaty, konferencje, debaty itd. (maks. 600 znaków) *
Krótki opis, grupa docelowa, efekty (rezultaty)
Your answer
C3b. Dla NOWYCH NGO/LGD/organizacji- prosimy napisz w kilku zdaniach, dlaczego właśnie Ciebie (Twoją organizację) mamy zaprosić na spotkanie Europa Cafe i jak chcesz to spotkanie spożytkować w kolejnych miesiącach (maks.600 znaków) *
Ważne: dla NGO, które już uczestniczyły w spotkaniach Europa Cafe albo były na wizycie studyjnej w Brukseli- proszę wpisać NIE DOTYCZY
Your answer
C4. Wezmę udział w spotkaniu w: *
Ważne: oczekujemy uczestnictwa w obu dniach!
Required
C5. Chcę zgłosić 'mały temat',który sam/-a przedstawię podczas bieżącego XI spotkania Europa Cafe w pt.29.06.2018r. (maks. 500 znaków) *
'Mały temat' to krótka prezentacja, informacja od uczestnika/członka Europa Cafe, podzielenie się wiedzą, doświadczeniem, problemem z innymi członkami sieci. Czas ok.20 minut (bez gości zewnętrznych)
Your answer
C6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatorów oraz na przesyłanie materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. Europa Cafe (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. Nr 133, poz. 883). *
C7. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dziennik Ustaw nr 90 z 2006 poz. 631 z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku przez Organizatorów oraz innych uczestników Europa Cafe. *
C8. Zobowiązuję się do wypełnienia ankiet ewaluacyjnych przygotowanych przez Organizatorów Europa Cafe. *
C9. Prosimy o wskazanie Pani/Pana preferencji żywieniowych:
Postaramy się spełnić Pani/Pana oczekiwania w miarę możliwości:))
C10. Jeśli ma Pani/Pan ochotę napisać komentarz, notatkę, czymś się podzielić, to prosimy:))
Your answer
D. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Kształcenia Ustawicznego PERITIA z siedzibą przy ul.Grottgera 16/1, 60-758 Poznań oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieci LGD z siedzibą: Chrostowa 1B , 32-742 Sobolów.
Dane przetwarzane są w celu organizacji i rekrutacji na spotkanie Europa Cafe' w dniach 29-30.06.2018r.' oraz przesyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych dot. działań Fundacji Kształcenia Ustawicznego PERITIA oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"/Polska Sieci LGD zwiazanych z siecią Europa Cafe'.
Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i możliwość ich poprawiania, a także prawo wniesienia umotywowanego, pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innym podmiotom.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service