แบบสำรวจและวัดผลการับรู้ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก ของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ 2560
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้จัดทำแบบสำรวจและวัดผลการรับรู้ เรื่อง การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมหลัก ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงขั้นตอน การให้บริการในแต่ละกระบวนการ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากทุกๆ ท่านแสดงความคิดเห็นตามความเป็นจริง ดังต่อไปนี้
1. ท่านรับทราบ วิสัยทัศน์ของ นย. หรือไม่
Clear selection
กรณีท่านทราบฯ (ไม่ทราบข้ามข้อนี้ไป)ช่องทางที่ท่านรับทราบ คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ช่องทาง)
2. หากท่านรับทราบตามข้อ 1
2.1 ท่านเข้าใจความหมายของ วิสัยทัศน์ ของ นย. หรือไม่
Clear selection
2.2 ท่านเข้าใจความหมายของ เป้าประสงค์ ของ นย. หรือไม่
Clear selection
2.3 ท่านเข้าใจความหมายของ ค่านิยม ของ นย. หรือไม่
Clear selection
2.4 ท่านเข้าใจความหมายของ ผลการดำเนินการที่คาดหวัง ของ นย. หรือไม่
Clear selection
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ขอขอบคุณทุกท่านในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเพื่อนำไปปรับปรุงทุกกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น
กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2466-1180 ต่อ 61053, 61059
หรือ 03-8334-275 และ 08-5963-7596
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy