ประเมินผลการประชุมปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
1.เพศ
2.อายุ
3.วุฒิการศึกษา
4.ความรู้ ด้านการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับประเด็นการพิจารณาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
5.การสรุปแผนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 5.1 ด้านคุณภาพนักเรียน
5.2 การบริหารจัดการ
5.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน
6.ความรู้ที่ได้รับจากการประชุมปฏิรูประบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6.1 นโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
6.2 การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสพฐ.
6.3 หลักการแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพภานในแนวใหม่ของสถานศึกษา
6.4 มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาและแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษารอบใหม่
6.5 แนวโน้มการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
6.6 การดำเนินงานการประกันคุณภาพในของสถานศึกษา
7. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms