Ερωτηματολόγιο επαγγελματικής και εκπαιδευτικής προσαρμογής στις συνθήκες της πανδημίας COVID 19 και στις νέες τεχνολογίες
Σκοπός του παρόντος ερωτηματολογίου είναι η μελέτη και αξιολόγηση της επαγγελματικής και εκπαιδευτικής προσαρμογής στις συνθήκες της πανδημίας COVID-19 και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Οι απαντήσεις θα είναι ανώνυμες και τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για ερευνητικούς σκοπούς.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε όλους όσους κάνουν χρήση των νέων τεχνολογιών.
Παρακαλούμε απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.

© Copyright 2020
Psychological Health Programs
University of the Aegean
Papanis E., Karampasi E., Gioumouki M., Mpalasa K., Paklatzoglou S.
Email address *
Δημογραφικά στοιχεία
Φύλο *
Ηλικία *
Μορφωτικό επίπεδο *
Σε ποια περιοχή διαμένετε; *
Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις
Πόσο εξοικειωμένοι θεωρείτε ότι είστε με τη χρήση των νέων τεχνολογιών; *
Με ποιο μέσο συνδέεστε στο διαδίκτυο; *
Πόση ώρα συνολικά περνάτε διασυνδεδεμένοι στο διαδίκτυο; *
Πώς βιώνετε τον εγκλεισμό και την απαγόρευση της κυκλοφορίας; *
Οι ερωτήσεις που ακολουθούν είναι βασισμένες στην κλίμακα Likert, (Κλίμακα: 1. Διαφωνώ απόλυτα, 2. διαφωνώ, 3. διαφωνώ εν μέρει, 4. συμφωνώ εν μέρει, 5. συμφωνώ, 6.συμφωνώ απόλυτα)
1. Η πανδημία θα παγιώσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στους χώρους της εργασίας (τηλεργασία) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
2. Η πανδημία θα παγιώσει τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο χώρο της εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευση) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
3. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα επιταχύνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής (AI: artificial intelligence) στην εκπαίδευση *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
4. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα επιταχύνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής (AI: artificial intelligence) στον εργασιακό χώρο *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
5. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα επιταχύνει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής (AI: artificial intelligence) στην ιατρική και τις υπηρεσίες υγείας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
6. Η πανδημία με βοήθησε να εξοικειωθώ με τις νέες τεχνολογίες *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
7. Θεωρώ ότι η αυξανόμενη και εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών θα επιτείνει τις κοινωνικές ανισότητες, επειδή θα διευρύνει το χάσμα μεταξύ ατόμων που είναι ψηφιακώς ενήμερα από αυτά που δεν είναι εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες ή δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
8. Προτιμώ να εργάζομαι με φυσική παρουσία στον εργασιακό μου χώρο *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
9. Προτιμώ να εργάζομαι ευέλικτα με μοιρασμένο το χρόνο φυσικής παρουσίας και τηλεργασίας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
10. Προτιμώ την τηλεργασία από την εργασία με φυσική παρουσία *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
11. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση πρέπει να γίνεται με διά ζώσης διδασκαλία στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
12. Η εκπαίδευση, ακόμα και μετά την πανδημία, είναι αρτιότερη όταν περιλαμβάνει εξίσου ώρες διά ζώσης διδασκαλίας και εκπαίδευσης σε πλατφόρμες όπως το zoom, το webex, το teams, το meet. *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
13. Θεωρώ ότι η εκπαίδευση ακόμα και μετά την πανδημία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε πλατφόρμες όπως το zoom, το webex, το teams, το meet *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
14. Η επιτάχυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών λόγω COVID 19 θα κάνει επιτακτική την ανάγκη κατάρτισης και εξειδίκευσης σε νέα επαγγελματικά πεδία *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
15. Η επιτάχυνση της χρήση νέων τεχνολογιών λόγω COVID 19 θα αυξήσει την ανεργία *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
16. Η επιτάχυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών επιτείνει τη μοναξιά *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
17. Η επιτάχυνση της χρήσης νέων τεχνολογιών διευρύνει τους διαθέσιμους τρόπους αλληλεπίδρασης των ανθρώπων, προάγοντας την επικοινωνία *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
18. Η χρήση νέων τεχνολογιών δημιουργεί νέους τύπους διαμορφωτών της κοινής γνώμης (άτομα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη), οι οποίοι αναδεικνύονται μέσα από τα διαδικτυακά μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
19. Η χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας άλλαξε τους τρόπους διασκέδασης μου *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
20. Η χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας άλλαξε τον τρόπο που ενημερώνομαι (ειδήσεις, πολιτισμός, υγεία κλπ) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
21. Η χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας αύξησε τη συμμετοχή μου σε δράσεις αλληλεγγύης και κοινωνικής συμμετοχικότητας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
22. Η χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας με βοήθησε να αποκτήσω πρόσβαση σε διαδικασίες άσκησης των δημοκρατικών μου δικαιωμάτων (συζητήσεις για νομοσχέδια, διαβούλευση, ενημέρωση, έκφραση γνώμης) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
23. Η πανδημία αύξησε παραπάνω από 50% του χρόνου που περνώ συνδεδεμένος (online) *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
24. Οι νέες τεχνολογίες θα επιταχύνουν την ανάδυση ενός νέου τύπου ηγέτη, ο οποίος θα βασίζεται στην άριστη γνώση της ψηφιακής επανάστασης, για να ασκήσει επιρροή στους πολίτες *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
25. Αν και επιφανειακά το διαδίκτυο φαίνεται να προάγει την έκφραση της προσωπικής άποψης μέσα από τη διαδραστική ενημέρωση και τα κοινωνικά δίκτυα του Ίντερνετ, εντούτοις αποθαρρύνει τη συμμετοχικότητα, και πολιτική δράση, που λαμβάνει χώρα στην πραγματική και όχι στην ψηφιακή κοινωνία *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
26. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα συντελέσει στην περαιτέρω υποστήριξη της έρευνας στα οικονομικά, την ασφάλεια, την επιστήμη και την ποιότητα ζωής *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
27. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα συντελέσει στην αύξηση των κινήτρων για καινοτομίες *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
28. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα συντελέσει στην προαγωγή του επιστημονικού, τεχνολογικού, μηχανολογικού, μαθηματικού εγγραμματισμού *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
29. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών εξαιτίας του COVID 19 θα συντελέσει στην ανοιχτή ανταλλαγή απόψεων και συνεργασιών με όλους όσους ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τους τομείς των νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
30. Η εκτεταμένη χρήση νέων τεχνολογιών και της εκπαιδευτικής ρομποτικής εξαιτίας του COVID 19 θα συντελέσει στην ανάπτυξη της έρευνας, του διαλόγου, της κριτικής σκέψης των μαθητών *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
31 Η χρήση νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει αλλάξει τον τρόπο σύναψης ερωτικών σχέσεων, ο οποίος πλέον γίνεται πολύ περισσότερο με τη χρήση των κοινωνικών εφαρμογών στο διαδίκτυο *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
32. Η εξάπλωση των δικτύων 5g και η περεταίρω ψηφιοποίηση όλων των υπηρεσιών, που επιταχύνθηκε από την πανδημία, θα αλλάξει τον τρόπο που ασκείται η δημόσια διοίκηση και θα επηρεάσει τις σχέσεις πολίτη κράτους *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
33. Η χρήση νέων τεχνολογιών εν μέσω πανδημίας βοηθά τα άτομα με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εκπαιδευτούν *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
34. Η χρήση νέων τεχνολογιών εν μέσω πανδημίας βοηθά τα άτομα με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να εργαστούν καλύτερα από τον χώρο τους *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
35. Η χρήση νέων τεχνολογιών εν μέσω πανδημίας βοηθά τα άτομα με αναπηρίες ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές/ κοινωνικές δεξιότητες *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
36. Οι γυναίκες είναι περισσότερο προσαρμοσμένες στη χρήση νέων τεχνολογιών εν μέσω πανδημίας *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
37 Η πανδημία αποτέλεσε κίνητρο για τις γυναίκες να εκπαιδευτούν όσο το δυνατόν περισσότερο στη χρήση νέων τεχνολογιών *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
38. Η χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακής εργασίας αυξάνουν το κίνητρο στους σχολικούς ηγέτες για διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
39. Η χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακής εργασίας αυξάνουν το κίνητρο στους προϊσταμένους ιδιωτικών φορέων και οργανισμών για διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
40. Η τηλεκπαίδευση των μαθητών ανέδειξε ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες και κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την ανάδειξη τεχνολογικών ηγετών στην εκπαίδευση, που θα εγκαθιδρύσουν και θα διαδώσουν την ψηφιακή κουλτούρα *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
41. Με τη χρήση νέων τεχνολογιών και ψηφιακής εργασίας αναδύθηκαν δυσκολίες και ανεπάρκειες των προϊσταμένων ιδιωτικών φορέων *
Διαφωνώ απόλυτα
Συμφωνώ απόλυτα
42. Εαν η πανδημία αύξησε παραπάνω από 50% το χρόνο που περνάτε συνδεδεμένος (online) σε ποιους τομείς αφιερώσατε παραπάνω χρόνο στο διαδίκτυο: *
Required
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Διαχείριση προσωπικών δεδομένων: Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις ενδεχομένως να αξιοποιηθούν για ενημερωτικές δράσεις. Με την εγγραφή παραχωρείται το δικαίωμα αυτό. Τα δεδομένα θα παραμείνουν αποθηκευμένα σε εξυπηρετητή για πέντε έτη.
Προγράμματα Ψυχικής Υγείας - Επιμόρφωση - Έρευνα Κοινωνικές Δράσεις. Πληροφορίες-Εγγραφές: http://ppy.aegean.gr Τηλ 2251036580 και 2251036520
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Επιμόρφωση Πανεπιστημίου Αιγαίου. Report Abuse