แบบทดสอบกลางภาคเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
รายวิชา การตัดต่อวีดีโอ รหัสวิชา ง32022 จำนวน 20 ข้อ
คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียว
พิมพ์ชื่อ-สกุล
Your answer
คลิกเลือกห้องเรียน
พิมพ์เลขที่
Your answer
1. ประวัติภาพยนตร์ ในประเทศไทย เริ่มเข้ามาในสมัยรัชกาลใด
2.โปรแกรมที่นักเรียนใช้ในการตัดวีดีโอ มีชื่อเรียกว่า
3.โปรแกรมในข้อใดมีคุณสมบัติในการแปลงไฟล์
4.โปรแกรมในข้อใดมีคุณสมบัติในการจัดการรูปภาพ
5. โปรแกรมตัดต่อวีดีโอที่นักเรียนใช้ ต้องแปลงไฟล์วีดีโอเป็นนามสกุลใดถึงจะนำไปใช้ได้
ตัวเลือกข้อที่ 5
6. นำเข้าวีดีโอที่ต้องการตัดได้จากข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 6
7. ต้องการตัดวีดีโอคลิกเลือกข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 7
8.เปลี่ยนการบันทึกไปที่โฟลเดอร์ชื่อของนักเรียน เลือกข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 8
9. สร้างโฟลเดอร์บันทึกไฟล์วีดีโอ คลิกข้อใด
ตัวเลือกข้อที่ 9
จากภาพใช้ตอบคำถามข้อที่ 10-16
10. จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Menu bar
11.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Step panel
12.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Library
13.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า option panels
14.จากภาพข้างต้น ส่วนใด เรียกว่า Time line
15.Preview Windows ทำหน้าที่อะไร
16. Navigation Panel ทำหน้าที่อะไร
17. Library ทำหน้าที่อะไร
18. Time Line ทำหน้าที่อะไร
19.แทรกคลิปวีดีโอลงใน Time Line ทำตามขั้นตอนใด
20.ข้อใดเป็นนามสกุลของไฟล์ โปรแกรม Corel Videostudio Pro
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนสิงหวิทยาคม. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms