โหวตผลงานการตัดต่อวีดีโอ "วัดในอำเภอสารภี" จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อมัลติมีเดีย กิจกรรมตามโครงการพัฒนาสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่โรงเรียนมัธยมศึกษา 4.0 โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กรุณารับชมวีดีโอ และให้คะแนน
คลิกรับชม วัดเจดีย์เหลี่ยม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดเจดีย์เหลี่ยม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดเสาหิน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดเสาหิน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดน้ำโจ้ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดน้ำโจ้ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดพญาชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดพญาชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดพระนอนหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดไชยสถาน ( พระพุทธเจดีย์ 9 ยอด ) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดไชยสถาน ( พระพุทธเจดีย์ 9 ยอด ) อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
คลิกรับชมวีดีโอ วัดช้างค้ำ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วัดช้างค้ำ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
Submit
This form was created inside of Sarapeepittayakom.