Konkurences ierobežojumu savlaicīga apzināšana - Jūsu veiksmīgai uzņēmējdarbībai

Konkurences padomes pamatuzdevums ir nodrošināt godīgu un spēcīgu konkurenci jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī gādāt par vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem visiem tirgus dalībniekiem.
Lai laikus atklātu konkurences ierobežojumus, kas apgrūtina Jūsu uzņēmējdarbību, neatkarīgi no tā, kas tos izraisījuši – tirgus dalībnieki, normatīvais regulējums, publisku personu darbības/lēmumi u.tml. - un spētu tos novērst, Konkurences padome ar šīs anketas palīdzību aicina Jūs par tiem informēt.

Konkurences padome garantē Jūsu atbilžu anonimitāti. Aptaujas ietvaros iegūtā informācija var tikt publiskota tikai apkopotā veidā, neatklājot atbildes sniedzēju identitāti.

Konkurences padome būs pateicīga par aizpildītu un līdz 2015.gada 11.maijam iesniegtu anketu.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Paldies par atsaucību!