แบบประเมินความพึงพอใจงาน HCU e-learning มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา 2562
กรุณาบันทึกความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ท่านสมารถแสดงความคิดเห็นตามความพึงพอใจ
*จำเป็น
ไม่มีชื่อ
1. สถานภาพอาชีพ *
2. e-learning มีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน
3. e-learning มีความสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเยรติ
4. e-learning มีความสอดคล้องกับความต้องการผู้สอน/ผู้เรียน
5. e-learning โดยรวมมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในปัจจุบัน
6. การบริการของเจ้าหน้าที่งาน e-learning เหมาะสม
7. เจ้าหน้าที่งาน e-learning ถ่ายทอดความรู้/การใช้โปรแกรมได้เหมาะสมและเข้าใจ
8. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีความพร้อมในการให้บริการ เพื่อการใช้โปรแกรม
9. สถานที่เหมาะสมและสะดวกต่อการติดต่อประสานงาน
10. เมื่อท่านได้รับความรู้ e-learning จากเจ้าหน้าที่แล้วท่านสามารถนำกลับไปสร้างบทเรียน e-learning ได้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy