Szanowni Państwo,
Miasto Jelenia Góra zamierza ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Jelenia Góra poprzez wypracowanie i wdrożenie zrównoważonego podejścia do rozwoju lokalnego i tym samym do ograniczenia negatywnych zjawisk rozwojowych. W efekcie ograniczone lub odwrócone zostaną niekorzystne trendy występujące w Jeleniej Górze, co poprawi atrakcyjność naszego miasta jako miejsca do życia i pracy oraz wpłynie na poprawę poziomu życia mieszkańców. Dlatego też przy opracowaniu założeń projektu, niezbędne jest zasięgnięcie Państwa opinii, które posłużą do weryfikacji dotychczas przyjętych założeń i pomogą w racjonalnym wydatkowaniu posiadanych środków publicznych oraz tych, o które miasto zamierza ubiegać się ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Dzięki zebranym informacjom będę w stanie lepiej rozpoznać i realizować Państwa oczekiwania.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Jednocześnie zapewniam, że uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień i analiz niezbędnych do sporządzenia zarysu projektowego w ramach I Etapu konkursu organizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w ramach Programu „Rozwój Lokalny”

Z góry dziękuję za współpracę,

Jerzy Łużniak
Prezydent Miasta Jelenia Góra

Czy jest Pan/Pani zameldowany/a na terenie Miasta Jelenia Góra? *
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego miejsca zamieszkania? *
Jak ocenia Pan/Pani jakość poszczególnych elementów składających się na warunki życia w Jeleniej Górze? *
Nie mam zdania
Bardzo słabo zadowolony
Raczej słabo zadowolony
Przeciętnie zadowolony
Raczej zadowolony
Bardzo zadowolony
Poziom bezpieczeństwa mieszkańców (stan monitoringu ulic, szybkość reakcji służb miejskich)
Sytuację na lokalnym rynku pracy (łatwość zatrudnienia)
Sytuację ekologiczną miasta (zanieczyszczenie powietrza , rzek i zbiorników wodnych)
Sprawność układu komunikacyjnego miasta
Dostępność i jakość informacji przekazywanej mieszkańcom przez różne źródła komunikacji
Dostęp do obiektów sportowych
Dostęp do obiektów rekreacyjnych
Dostęp do placówek handlowych i usługowych
Dostęp do placówek gastronomicznych
Obecny poziom opieki zdrowotnej i dostępności placówek służby zdrowia
Warunki zamieszkania
Stan dróg i ulic
Poziom zaangażowania opieki społecznej
Ofertę oświatową (edukacyjną) miasta
Ofertę sportową i rekreacyjną miasta
Ofertę kulturalno-rozrywkową miasta
Proszę wskazać na jakie z poniższych zadań należałoby przeznaczyć (lub zwiększyć) nakłady finansowe miasta, aby w znaczący sposób poprawić warunki funkcjonowania Miasta Jelenia Góra? *
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Nie mam zdania
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej/warsztatów dla mieszkańców z zakresu ochrony powietrza i środowiska
Wdrożenie systemu monitoringu jakości powietrza na obszarze miasta wraz z systemem powiadamiania mieszkańców o stopniu zanieczyszczenia powietrza i zapylenia
Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji transportowej, np. rozbudowa i modernizacja transportu publicznego, miejska wypożyczalnia samochodów elektrycznych, rower miejski, zadaszone postoje dla rowerów przy obiektach użyteczności publicznej
Zachęty przy korzystaniu z transportu publicznego np. inteligentne przystanki miejskie z dostępem do WIFI i USB
Usprawnienie transportu publicznego w mieście poprzez komunikaty na bilbordach i urządzeniach mobilnych mieszkańców o natężeniu ruchu w mieście, np. na poszczególnych skrzyżowaniach.
Usprawnienie ruchu kołowego poprzez przekazywanie informacji o wolnych miejscach parkingowych w poszczególnych obszarach miasta
Zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach poprzez zamontowanie dodatkowego oświetlenia ulicznego przy przejściach dla pieszych.
Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez stworzenie i wdrożenie programu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów
Ograniczenie ruchu kołowego w centrum Jeleniej Góry oraz centrum Cieplic
Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych
Utworzenie terenów zielonych w obrębie zabudowy miejskiej np. zielone ściany, zielone przystanki komunikacji miejskiej, łąki kwietne przy drogach
Uzyskanie oszczędności związanych ze zużyciem energii w mieście poprzez zmianę organizacji oświetlenia ulic –pomiar natężenia ruchu kołowego i pieszego (w różnych godzinach).
Uzyskanie oszczędności związanych z zużyciem energii w mieście poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na energooszczędne (słupy i oprawy w technologii LED) oraz systemu sterowania oświetleniem
Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania
Poprawę dostępności lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy - remonty istniejących lokali, dopłaty do mieszkań dla młodych
Realizację polityki senioralnej np. programy wsparcia dla osób starszych, wspieranie integracji pokoleniowej
Wzmacnianie lokalnego rynku pracy np. utworzenie platformy kontaktów między przedsiębiorcami a uczniami szkół w celu ułatwienia współpracy
Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę Geoportalu miejskiego o kolejne warstwy tematyczne
Stworzenie systemu zachęt dla studentów do podejmowania pracy w Jeleniej Górze
Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania gospodarką komunalną
Opracowanie i wdrożenie inteligentnego systemu informacji miejskiej (np. komunikaty wizualne z nośnikami informacji stanowiące oznakowanie przestrzeni miejskiej)
Modernizacja i przebudowa miejskiej infrastruktury sportowej
Rozbudowa infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 6
Zwiększenie poziomu udziału i decyzyjności mieszkańców w zarządzaniu miastem np. poprzez wdrożenie platformy partycypacji społecznej
Inwestycje w atrakcyjne przestrzenie publiczne np. budowa sztucznego lodowiska, utworzenie plaży miejskiej
Proszę wskazać inne zadania, które w znaczący sposób mogłyby poprawić sytuację społeczno-gospodarczą miasta Jelenia Góra oraz poprawić warunki funkcjonowania i jakość życia mieszkańców Jeleniej Góry
Your answer
Proszę wskazać jakie działania z poniższych należałoby podjąć, by Jelenia Góra stała się miastem bardziej dostępnym dla osób niepełnosprawnych oraz osób o szczególnych potrzebach (np. kobiet w ciąży, osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi, osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem)? *
Zdecydowanie nie
Raczej nie
Nie mam zdania
Raczej tak
Zdecydowanie tak
Opracowanie standardów dostępności dla Miasta Jelenia Góra, które zagwarantują dostępność w prowadzeniu inwestycji budowlanych, zakupie odpowiednio przygotowanych środków transportu, oznaczaniu tras i przestrzeni publicznej, usług czy realizacji zadań z wykorzystaniem środków publicznych
Modernizacja budynków użyteczności publicznej (np. montaż barierek, podjazdów, dźwigów, lekko otwierających się drzwi, automatycznego oświetlenia)
Doposażenie budynków użyteczności publicznej (np. składane krzesła, które pełnią także funkcję laski, czytelny system informacji wizualnej, pętle indukcyjne dla niedosłyszących itp.)
Spójne, kontrastowe oznakowanie przestrzeni publicznej
Spójne, kontrastowe oznakowanie szkół i uczelni
Doposażenie jeleniogórskich szkół w pomoce dydaktyczne dostosowane do uczniów z niepełnosprawnościami (np. tablice multimedialne)
Doposażenie miejskich placów zabaw w urządzenia dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchu
Zakup autobusów niskopodłogowych lub z platformami
Dostosowanie przystanków komunikacji miejskiej np. budowa wiat, więcej miejsc siedzących
Wygodne trasy dojścia do przystanków autobusowych
Dostępne przejścia dla pieszych - informacja wibracyjna przy świetle zielonym, ze wskazaniem kierunku przejścia i tabliczką z opisem Braille’a informującą o topografii przejścia
Poprawa poziomu dostępności strony internetowej Miasta (np. poprzez informacje dźwiękowe)
Wdrożenie aplikacji na urządzenia mobilne, która pozwoli na zapoznanie się z opiniami i informacjami innych użytkowników na temat dostępności miejsc przesiadkowych, dworców i przystanków (szczegółowy opis dostępności budynków, peronów, środków transportu czy procedur komunikacyjnych i rozkładów jazdy)
Budowa systemu informacji na temat dostępności obiektów kultury (opis zastosowanych udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami oraz o szczególnych potrzebach)
Szkolenia dla pracowników administracji publicznej w zakresie uniwersalnego projektowania
Proszę wskazać inne niezbędne udogodnienia z zakresu dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób o szczególnych potrzebach, które poprawią warunki ich funkcjonowania i jakość życia w mieście Jelenia Góra
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service