แบบร่างฟังความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562
คำชี้แจง
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์เพื่อความประเมินความคิดเห็นของผู้รับบริการจากเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2562 โดยตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
1.เพศ *
2.อายุ *
3.ระดับการศึกษาสูงสุด *
4.อาชีพ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy