Rezervácia kapacity // Tent space reservation
Rezervácia kapacity pre ubytovanie návštevníka festivalu AFF 2019 v stanovom mestečku. // Reserve a space in the tent city for AFF 2019 visitors.
Email address *
Ďalšie kontaktné údaje // Additional contact info
Uveďte svoje kontaktné údaje, na základe ktorých Vás budeme vedieť identifikovať. // Please enter your contact information in order for us to identify you.

Meno a Priezvisko // Name and Surname *
Your answer
Kto ste? // Who Are you? *
Telefónne číslo // Phone Number
Your answer
Váš plánovaný pobyt // Your planned stay
Uveďte rozsah dátumov počas ktorých plánujete využívať priestor stanového mestečka. Stanové mestečko bude v prevádzke od 14. 6. (od 12,00 hod.) do 22. 6. (do 12,00 hod.) 2019. // Please enter the date range of your planned stay in the tent city. The tent city will be open from 14 June 2019 at noon through 22 June 2019 at noon.
Dátum príchodu // Day of arrival *
MM
/
DD
/
YYYY
Dátum odchodu // Day of departure *
MM
/
DD
/
YYYY
Ubytovanie zadarmo // Free accommodation
20 vlastníkov cinepassov má nárok na získanie miesta v stanovom mestečku zadarmo. Uveďte číslo dokladu, ktorý vám bol doručený po kúpe cinepassu. Registrácia cez formulár musí prebehnúť najneskôr do 3.6.2019, inak nárok na túto akciu zaniká. // 20 cinepass holders are eligible for tent city spaces free of charge. To take part, enter your cinepass proof of payment number. You must submit the registration form by 3 June 2019 at the latest; otherwise you forfeit your claim to this offer.
Číslo dokladu o zaplatení cinepassu // Cinepass proof of payment number
Your answer
Akceptácia platby // Payment confirmation *
Spracovanie osobných údajov // Personal data processing
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v režime podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“) a ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).
Osoba vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára prostredníctvom GOOGLE FORM dobrovoľne súhlasí so spracúvaním osobných údajov. Celé znenie ochrany osobných údajov si môžete prečítať v nasledovnom PDF dokumente: https://www.artfilmfest.sk/wp-content/uploads/2019/05/Ochrana_OU_Stanove_mestecko_SK.pdf

The processing of personal data is carried out in accordance with Article 6 of the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (hereinafter referred to as “the GDPR”) and Section 13 of Act No. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and the amendment of certain laws (hereinafter referred to as “the Act”).
By filling in and submitting the registration/accreditation form, the applicant voluntarily consents to the processing of their personal data in the information system. Our personal data protection policy is stated in its entirety in the following PDF document: https://www.artfilmfest.sk/wp-content/uploads/2019/05/Ochrana_OU_Stanove_mestecko_EN.pdf

*
Required
Informácie o evidencii // Registration processing
O akceptácií Vašej rezervácie kapacity v stanovom mestečku Vás budeme informovať do 5 pracovných dní od vyplnenia tohoto formulára. Formulár bude zablokovaný 10 dní pred začiatkom festivalu, alebo po naplnení kapacity. // We will inform you of the status of your tent city space reservation within five working days of receiving your submitted form. The form will be taken offline 10 days before the festival starts or when capacity has been reached, whichever comes first.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service