Prihláška „Medzinárodná rastová komunita“- náhradníci

Medzinárodná rastová komunita s Walterom Zahndom (21. - 24. 8. 2017).

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV JE UŽ NAPLNENÝ.

Po vyplnení prihlášky Vás zaradíme do zoznamu náhradníkov. Ak sa uvoľnia miesta, budete preradení medzi účastníkov a túto skutočnosť Vám oznámime e-mailom.

Podrobné info o komunite a organizačné pokyny:
http://files.satir-institute.sk/2017/Pozvanka-170820231-WZ-Medzinarodna-rastova-komunita.pdf
www.satir-institute.sk

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question