Fundusze UE a organizacje pozarządowe w Małopolsce w latach 2014 - 2020
Ankieta ma na celu identyfikację głównych przeszkód w pozyskiwaniu, realizacji i skutecznym rozliczaniu środków Unii Europejskiej przez organizacje pozarządowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 - 2020. Termin złożenia ankiety: 5.06.2017 - 19.06.2017 r.
Czy w latach 2015 - 2017 organizacja pozarządowa, którą Pan/i reprezentuje/jest członkiem/pracownikiem/wolontariuszem korzystała ze środków EFS/EFRR w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014 - 2020?
Jeśli nie, to jakie bariery wpłynęły na to?
Jak Pan/i ocenia dostępność środków EFS/EFRR dla organizacji pozarządowych w RPO WM 2014 - 2020?
Jak Pan/i ocenia dostępność do następujących informacji/elementów dokumentacji programowej dla RPO WM 2014 - 2020?
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Niska
Bardzo niska
Nie wiem/trudno mi powiedzieć
Dokumentcja dotycząca procesu programowania
Dokumentacji konkursowej
Wyjaśnień oraz uzasadnień do decyzji udzielanych przez Instytucję Zarządząjącą RPO WM 2014 - 2020
Informacji o instytytucjach, ciałach doradczych, podmiotach zaangażowanych w zarządzanie i realizacji RPO WM 2014 - 202
Jak Pan/i ocenia komunikację Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014 - 2020 (Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego), Instytucji Pośredniczącej (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości) z Beneficjentami?
Bardzo dobra
Dobra
Przeciętna
Niska
Bardzo niska
Nie wiem/trudno powiedzieć
Ogólna ocena komunikacji
Czytelność strony internetowej
Korenspondencja e - mail'owa
Kontakt telefoniczny
Możliwość osobistego spotkania/rozmowy
Czy w Pan/i opinii kryteria wyboru projektów dla poszczególnych konkursów RPO WM 2014 - 2020 w wystarczającym stopniu preferując zasady: zrównoważonego rozwoju (środowiskowe), równych szans, społeczeństwa informacyjnego?
Jeżeli nie, to dlaczego Pan/i tak uważa?
Proszę o podanie przykładu braku preferencji.
Your answer
Czy w Pana/i opinii organizacje pozarządowe są wystarczająco reprezentowane w procesie zarządzania funduszami EFS/EFRR w Małopolsce w laltach 2014 - 2020, czyli w ramach programowania, wdrażania oraz monitorowania środków EFS/EFRR (np. w Komitecie Monitorującym RPO, konsultacjach Programu, innych działaniach, w tym Grupach roboczych przy KM)?
Dlaczego Pan/i tak uważa?
Proszę podać uzasadnienie
Your answer
Jak Pan/i ocenia wpływ swojej organizacji na proces zarządzania funduszami EFS/EFRR w Małopolsce (wdrażania/monitorowania funduszy)?
Czy w Pana/i opinii przedstawiciele organizacji pozarządowych w Małopolsce w wystarczającym stopniu gwarantują ochronę potrzeb sektora pozarządowego w procesie zarządzania funduszami EFS/EFRR w Małopolsce?
Proszę o krótkie uzasadnienie odpowiedzi.
Your answer
Siedziba organizacji - proszę wskazać, jaka jest liczba mieszkańców w miejscowości, w której ma siedzibę/działa organizacja
Wielkość organizacji - proszę podać liczbę członków/pracowników i/lub przychodów organizacji za rok 2015 lub 2016
Your answer
Doświadczenie organizacji w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków EFS/EFRR
Zakres działalności organizacji
Proszę podać 3 główne obszary działalności
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service