Wczesny Krok Formularz Zgłoszeniowy
Projekt do którego ogłoszony jest nabór dotyczy pracy online z młodzieżą 13-17 lat według zasad programu"LifePlan Academy" Fundacji Marka Kamińskiego. Więcej szczegółów na temat projektu dostępne jest pod: https://kolejnykrok.wixsite.com/sfbcc
Imię i nazwisko opiekuna *
Telefon kontaktowy opiekuna *
Nazwa Placówki *
Adres placówki *
Imię i nazwisko podopiecznego *
Wiek podopiecznego *
Jeśli podopieczny brał udział w podobnym programie proszę wymienić w jakim i w którym roku *
Uzasadnienie zgłoszenia podopiecznego *
Zainteresowania podopiecznego *
Placówka edukacyjna *
Komentarze dodatkowe
Klauzula RODO
1. Administratorem danych osobowych Opiekuna Reprezentującego Uczestnika Programu Rozwojowego jest Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club, Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000221528, NIP: 5252316840, REGON: 015869315.
2. Podanie Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club danych osobowych w celu organizacji programu rozwojowego jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w programie rozwojowym.
3. Dane osobowe Opiekuna Reprezentującego Uczestnika Programu Rozwojowego nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy).
4. Opiekun Reprezentujący Uczestnika Programu Rozwojowego posiada prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, a także praw do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Opiekun Reprezentujący Uczestnika Programu Rozwojowego posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: daneosobowe@sfbcc.org.pl pocztą tradycyjną na adres: Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa; lub wycofać osobiście w siedzibie Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club pod adresem: Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzania danych osobowych będzie usunięcie z Listy Uczestników lub Listy Rezerwowej.
6. Dane osobowe Opiekuna Reprezentującego Uczestnika Programu Rozwojowego nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
7. Opiekun Reprezentujący Uczestnika Programu Rozwojowego ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych Opiekuna Reprezentującego Uczestnika Programu Rozwojowego narusza przepisy RODO.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club. Report Abuse