แบบลงทะเบียนอบรม หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการในการบริหารจัดการงานอสังหาริมทรัพย์
1. การจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Excel 2016
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย Access 2016
3. การบริหารและติดตามโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย GanttProject
4. การจัดการเอกสารออนไลน์ในงานอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
5. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Wordpress
ชื่อ-นามสกุล *
เบอร์โทร *
อีเมล์
ที่อยู่/ที่ทำงาน
เพศ
อายุ
1. การจัดการงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Excel 2016
2. การพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อจัดการงานด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย Access 2016
3. การบริหารและติดตามโครงการด้านอสังหาริมทรัพย์ด้วย GanttProject
4. การจัดการเอกสารออนไลน์ในงานอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Google Drive
5. การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับงานอสังหาริมทรัพย์ด้วย Wordpress
ต้องการให้ออกใบเสร็จรับเงินหรือไม่/ออกในนาม(ชื่อ/องค์กร โปรดระบุ)
ท่านทราบข่าวการอบรมจากแหล่งข้อมูลใด (เลือกได้มากกว่า1ข้อ)
หมายเหตุอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of DK Code. - Terms of Service