Magyar Pumi Klub Belépési Nyilatkozat
(In English bottom!)

Magyar Pumi Klub Online tagfelvételi űrlap. Kérjük az adatokat pontosan kitölteni. A tagsági viszony a tagdíj befizetése után a tagfelvételt követően megküldött írásos visszaigazolással/tagsági igazolvánnyal és számlával érvényes.
A Magyar Pumi Klub a fajta vonatkozásában kizárólagos joggal rendelkezik Magyarországon a nyilvántartások vezetésére, a tenyésztési adatot keletkeztető teljesítményvizsgálatokra, és a törzskönyv vezetésére, származási lapok kiadására.
Fenti tevékenységet a 98/2013 (X.24) VM Rendelet szabályozza, a felügyeletet a Tenyésztési Hatóság látja el.

A tagdíj 2019. évre 6.000Ft.
Azon tagjaink, akik a MEOESZ szolgáltatásait is igénylik, kérjük jelöljék ezt meg a befizetésnél, és +3.000Ft-ot fizessenek be, ez a MEOESZ Szövetségi Kártya ára. A Szövetségi Kártya biztosítja, hogy a Szövetség minden tagjánál és a központi
rendezvényeken is élvezze az 50%-os díjkedvezményt!

Magyar Pumi Klub,
Magnetbank Magyar Közösségi Bank,
1062 Budapest, Andrássy út 98.
Bankszámlaszám: 16200151-18511811
IBAN : HU97 16200151-18511811-00000000

Kivonat az Alapszabályból:
"A tagsági viszony keletkezése:
A belépni szándékozó, belépési nyilatkozatot állít ki és a teljes éves tagdíj befizetésével igazolja szándékát. A rendes és pártoló tag felvételéről a belépési nyilatkozat alapján, annak benyújtásától számított 30 napon belül az Elnökség dönt. Az Elnökség a döntés meghozatala előtt megvizsgálja, hogy a kérelmező az egyszeri belépési díjat megfizette-e. A tagsági viszony, ha az Elnökség a kérelmet elfogadta, a tagfelvételi lapnak a Klub elnöke által történő aláírásával, az aláírás napjának 0 órájától kezdődik. A belépési nyilatkozat elutasítását – a befizetett tagdíj egyidejű visszautasításával- indokolt határozatban kell az érintettel közölni. A Klub online tagfelvételi felületet is működtet, az adatlap kitöltése, és a benne foglalt nyilatkozat megtétele és elküldése egyenértékű az írásos adatlap leadásával.
Kivétel: A VM rendelet szerint mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető pumit tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól és késleltetéstől mentesen beléphetnek a Klubba és gyakorolhatják tagsági jogukat. Ebben az esetben ellentétes Elnökségi döntésre nincs mód."

A hatályos Alapszabály letölthető: http://pumiklub.eu/uploads/articles/9/Alapszab-2017-07-23.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Club Patron Member membership fee: 6.000HUF/2019.

Club Member + MEOESZ(HKC) (Federal Card) : 12.000HUF/2018 (recommended in case you wish to enter Hungarian dogshows.)

Information in english ( http://pumiklub.eu/english )

Név / Name *
Your answer
Születési idő / Birth date *
Your answer
Születési hely / Birth place *
Your answer
Anyja neve / Mother name *
Your answer
Lakcím / Address: *
Your answer
Levélcím / Post address
Your answer
Telefonszám / Phone
Your answer
E-mail *
Your answer
web/facebook
Your answer
Kennelnév - ha tenyésztő / Kennel name - if you are breeder
Your answer
alapítás éve / since
Your answer
Kutyatartás célja / status *
Csak Magyarországon élőknek kötelező ! / If olny live in Hungary
Kutya törzskönyvi neve
Your answer
Származási lap száma
Your answer
A fentiek alapján nyilatkozom, hogy a Magyar Pumi Klub tagja kívánok lenni. Elfogadom a MPK Alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint a tagságból eredő egyéb jogokat és kötelességeket. A MPK személyes adataimat a vonatkozó törvénynek és rendeleteknek megfelelően kizárólag az abban foglaltak céljára használja fel. Kifejezetten nyilatkozom, hogy személyes adataimnak a törvényben és rendeletekben meghatározott célra történő felhasználásához és tárolásához hozzájárulok. *
Based on the above I declare that I would like to be a member of the Hungarian Pumi Club member. I accept the Statute and other regulations of the MPK and other rights and obligations arising from membership. The MPK personal data and the laws and regulations are used only for the purpose for which it occupied. It must explicitly state that the use and storage of my personal data for purposes defined by law and regulations contributes.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service